Tarikh diterbitkan : 17 Jun 2020

Pelaksanaan Audit Dalam Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) MS ISO 9001:2015 JUPEM Tahun 2020

Sukacita dimaklumkan bahawa sesi Audit Dalam SPK MS ISO 9001:2015 akan diadakan pada 14 hingga 26 Jun 2020 di 59 lokasi yang meliputi beberapa Bahagian di Ibu Pejabat JUPEM dan seluruh JUPEM Negeri. Audit dalam ini bertujuan untuk memastikan SPK MS ISO 9001:2015 JUPEM dilaksanakan dengan berkesan di Bahagian berkenaan dan JUPEM Negeri.

Sekian, terima kasih.

Lampiran: Surat Pelaksanaan Audit Dalam