Tarikh diterbitkan : 12 Aug 2020

Masalah SUM Server Sistem eKadaster di JUPEM Pahang

Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pemprosesan di eQC (Semakan Kualiti) dan penghantaran kerja dari Juruukur Tanah Berlesen (JTB) melalui JUPEM2U Pahang tidak dapat dilaksanakan buat sementara waktu ini akibat masalah SUM server. Pihak JUPEM Pahang sedang dalam tindakan pembaikan sehingga diberitahu kelak. Segala kesulitan dalam perkara ini amatlah dikesali.