Tarikh diterbitkan : 09 Nov 2020

Perkhidmatan Janji Temu melalui Sistem e-JanjiTemu

Dimaklumkan Sistem e-JanjiTemu akan mula beroperasi sepenuhnya pada 13 November 2020. Bagi tujuan penggunaan, hanya JUPEM Perak sahaja yang terlibat dalam menggunakan sistem terbaru ini. Sekian, terima kasih.