Tarikh diterbitkan : 13 Jan 2021

PERMOHONAN KEMASUKAN KE LALUAN PAKAR BIDANG KHUSUS (SUBJECT MATTER EXPERT - SME) DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) TAHUN 2021

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini ingin mempelawa calon-calon yang berminat dan berkelayakan untuk memohon laluan pakar bidang khusus (Subject Matter Expert - SME) ini berdasarkan kepada syarat- syarat asas yang telah ditetapkan. Permohonan hendaklah dibuat dengan mengisi dan melengkapkan borang-borang melalui pautan https://www.jupem.gov.my/halaman/subject-matter-expert-sme.  

Sehubungan itu, permohonan yang telah lengkap hendaklah dikemukakan kepada Bahagian Khidmat Pengurusan, Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia selewat-lewatnya pada 31 Mac 2021 (Rabu).