Date Published : 30 May 2023

SEMINAR KEPIMPINAN EKSEKUTIF (ExLS) SIRI 2 DI BAWAH PROGRAM KEPIMPINAN EKSEKUTIF UNTUK JURUUKUR DAN JURUGEOSPATIAL (LEXUS) – SESI 1-SESI 3 | 11 MEI 2023

SEMINAR KEPIMPINAN EKSEKUTIF (ExLS) SIRI 2 DI BAWAH PROGRAM KEPIMPINAN EKSEKUTIF UNTUK JURUUKUR DAN JURUGEOSPATIAL (LEXUS) – SESI 1-SESI 3 | 11 MEI 2023

Seminar Kepimpinan Eksekutif (ExLS) di bawah Program Kepimpinan Eksekutif Untuk Juruukur dan Jurugeospatial (LEXUS) telah diteruskan pada hari ketiga dengan pembentangan sebanyak tujuh (7) projek khas telah dibentangkan dari tujuh (7) kumpulan iaitu. Sesi pembentangan ini telah dihadiri YBrs. Sr Mohammad Zaki bin Mohd Ghazali, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia bagi mendengar sendiri hasil projek yang telah dilaksanakan dan beliau telah merasmikan sesi penutupan seminar siri kedua ini. 

Pada hari penutup, sebanyak tujuh projek khas telah dibentangkan dari tujuh kumpulan iaitu:

1. Kumpulan 1 (Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara);
Tajuk: 𝗔𝗡𝗔𝗟𝗜𝗦𝗔 𝗣𝗔𝗣𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗔𝗡𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠𝗨𝗞𝗔 (𝗔𝗡𝗔𝗟𝗬𝗧𝗜𝗖𝗦 𝗗𝗔𝗦𝗛𝗕𝗢𝗔𝗥𝗗) 𝗥𝗘𝗞𝗢𝗗 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗚𝗘𝗢𝗦𝗣𝗔𝗧𝗜𝗔𝗟

2. Kumpulan 2 (JUPEM Terengganu);
Tajuk: 𝗞𝗔𝗝𝗜𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗠𝗔𝗠𝗣𝗨𝗔𝗡 𝗕𝗔𝗚𝗜 𝗝𝗔𝗪𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗕𝗔𝗡𝗧𝗨 𝗔𝗪𝗔𝗠 𝗠𝗘𝗟𝗔𝗞𝗦𝗔𝗡𝗔𝗞𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗝𝗔-𝗞𝗘𝗥𝗝𝗔 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗨𝗞𝗨𝗥𝗔𝗡 𝗟𝗔𝗣𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗗𝗜 𝗣𝗘𝗝𝗔𝗕𝗔𝗧 𝗨𝗞𝗨𝗥 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 𝗝𝗔𝗕𝗔𝗧𝗔𝗡 𝗨𝗞𝗨𝗥 𝗗𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗠𝗘𝗧𝗔𝗔𝗡 (𝗝𝗨𝗣𝗘𝗠) 𝗧𝗘𝗥𝗘𝗡𝗚𝗚𝗔𝗡𝗨

3. Kumpulan 3 (Institut Tanah dan Ukur Negara);
Tajuk: 𝗞𝗔𝗝𝗜𝗔𝗡 𝗝𝗔𝗡𝗚𝗞𝗔𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗡𝗔𝗪𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗞𝗨𝗥𝗦𝗨𝗦 𝗕𝗘𝗥𝗜𝗠𝗣𝗔𝗞 𝗧𝗜𝗡𝗚𝗚𝗜 𝗕𝗨𝗣 𝗜𝗡𝗦𝗧𝗨𝗡

4. Kumpulan 4 (Bahagian Kartografi dan GIS);
Tajuk: 𝗗𝗔𝗦𝗛𝗕𝗢𝗔𝗥𝗗 𝗥𝗘𝗞𝗢𝗗 𝗣𝗘𝗧𝗔 𝗗𝗔𝗘𝗥𝗔𝗛 𝗕𝗔𝗚𝗜 𝗣𝗘𝗥𝗔𝗡𝗖𝗔𝗡𝗚𝗔𝗡 𝗦𝗔𝗦𝗔𝗥𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗝𝗔 𝗨𝗧𝗔𝗠𝗔 (𝗦𝗞𝗨)

5. Kumpulan 5 (Pusat Geospatial Negara);
Tajuk: 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗗𝗔𝗧𝗔 𝗣𝗢𝗣𝗨𝗟𝗔𝗥 𝗗𝗜 𝗕𝗔𝗪𝗔𝗛 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗔𝗠 𝗠𝗬𝗚𝗗𝗜

6. Kumpulan 6 (Bahagian Ukur Geodetik);
Tajuk: 𝗞𝗔𝗝𝗜𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗗 𝗣𝗘𝗥𝗨𝗕𝗔𝗛𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗗𝗨𝗗𝗨𝗞𝗔𝗡 𝗗𝗔𝗡 𝗞𝗘𝗦𝗧𝗔𝗕𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗦𝗧𝗘𝗦𝗘𝗡 𝗠𝗬𝗥𝗧𝗞𝗡𝗘𝗧

7. Kumpulan 7 (JUPEM Selangor); dan
Tajuk: 𝗣𝗘𝗡𝗚𝗨𝗥𝗨𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗘𝗥𝗠𝗢𝗛𝗢𝗡𝗔𝗡 𝗨𝗞𝗨𝗥 𝗛𝗔𝗞𝗠𝗜𝗟𝗜𝗞 𝗧𝗔𝗡𝗔𝗛 𝗗𝗔𝗡 𝗦𝗧𝗥𝗔𝗧𝗔 𝗗𝗜 𝗦𝗘𝗟𝗔𝗡𝗚𝗢𝗥

Pembentangan projek khas telah dijalankan dengan kehadiran peserta sama ada secara fizikal, separa hibrid dan hybrid. Ke semua sesi pembentangan telah dinilai oleh lima orang penilai yang dilantik.