Date Published : 02 Oct 2023

[MAKLUMAN] : AKTIVITI PENYENGGARAAN BERJADUAL PUSAT DATA IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)

Aktiviti penyenggaraan berjadual bagi perkakasan server HCI di Pusat Data Ibu Pejabat JUPEM akan dilaksanakan bermula dari 5 Oktober 2023 (Khamis) / 6:00 pagi hingga 8 Oktober 2023 (Ahad) sehingga selesai. Aplikasi-aplikasi yang akan terjejas adalah seperti berikut:


 

·         Laman Web JUPEM

·         Sistem eBiz

·         Sistem Perpustakaan Peta Negara

·         Sistem ArcGIS ATM

·         Sistem ArcGIS Bencana

·         Sistem DGIS

·         Sistem Wikisedia

·         Server Pelantar Benua

·         Server Data BEP

·         Sistem MyGeoserve

·         Sistem AlamatXY

·         Sistem Wikiedar

·         Sistem MyRTKnet

·         Sistem STAPS

·         Sistem MyiFOS

·         Sistem AIMS

·         Sistem GDMS

·         Sistem GDAS

·         Sistem eSempadan

·         Sistem MyRepository

·         Semua Sistem Dalaman JUPEM

 

 

Laman Web JUPEM, eBiz dan sistem–sistem JUPEM yang dinyatakan di atas tidak akan dapat diakses dalam tempoh masa berkenaan.

 


Segala kesulitan amatlah dikesali