Date Published : 24 Oct 2023

[ MAKLUMAN ] - NOTIFIKASI PENYENGGARAAN RANGKAIAN IBU PEJABAT JUPEM DAN JUPEM WPKL

Adalah dimaklumkan bahawa capaian kepada rangkaian Internet, Portal dan Sistem di Ibu Pejabat JUPEM akan mengalami gangguan pada 27 Oktober 2023 (Jumaat) bermula dari jam 6.00 petang hingga 10.00 malam bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan rangkaian di Pusat Data Ibu Pejabat JUPEM.

Segala kesulitan amatlah dikesali.