Date Published : 14 Jun 2024

JUPEM SH5/2024 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SATU (1) UNIT MESIN MENCETAK NON-IMPACT UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Code : 221502
Period : 14 JUN 2024 HINGGA 21 JUN 2024
Time : TIADA
Briefing : TIADA
Question : TIADA
Attachment : Download