Date Published : 18 Jun 2024

JUPEM SH4/2024 : PEROLEHAN BEKALAN BAHAN KIMIA UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Code : 060102
Period : 18 HINGGA 25 JUN 2024
Time : TIADA
Briefing : TIADA
Question : TIADA
Attachment : Download