PRODUK & PERKHIDMATAN

Data Air Pasang Surut

Data Air Pasang Surut

Objektif utama cerapan air pasang surut ialah untuk menentukan nilai-nilai Aras Laut Min di perairan Malaysia dan seterusnya digunakan bersama rangkaian ukuran aras jitu bagi menetapkan Datum Tegak untuk rujukan sistem ketinggian di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. 

Terdapat 21 buah stesen tolok air pasang surut di seluruh Malaysia di mana dua belas (12) stesen terletak di Semenanjung Malaysia, lima (5) stesen di Sabah, tiga (3) stesen di Sarawak dan satu (1) di Wilayah Persekutuan Labuan. Data-data air pasang surut dari kesemua stesen ini digunakan untuk pelbagai tujuan dan aplikasi.

 

Terdapat dua (2) produk utama yang dihasilkan iaitu Jadual Ramalan Air Pasang Surut Tahunan dan Rekod Cerapan Air Pasang Surut Tahunan. Data-data air pasang surut dari Stesen Tolok Air Pasang Surut yang dikendalikan oleh JUPEM digunakan untuk menghasilkan dan menerbitkan kedua-dua produk ini.
 

  

Rekod Cerapan Air Pasang Surut memaparkan maklumat seperti berikut:

 • Lokasi stesen;
 • Aras air pasang surut;
 • Aras laut min;
 • Pemalar harmonik; dan
 • Marigram perubahan aras laut.

  

Jadual Ramalan Air Pasang Surut dihasilkan daripada data cerapan melalui hitungan analisis harmonik. Ia merujuk kepada datum Air Surut Perbani Indian (ISLW) dan memaparkan maklumat berikut:

 • Pemalar harmonik;
 • Jadual ketinggian air pasang surut setiap jam;
 • Masa dan ketinggian air pasang dan air surut; dan
 • Marigram ketinggian air pasang surut.

Tahunan

Seluruh Malaysia

 • Data Air Pasang Surut : RM 5.00 / bulan / per stesen (digital)
 • Rekod Cerapan Air Pasang Surut Tahunan : RM 50.00 bagi satu jilid (naskhah buku/digital)
 • Jadual Ramalan Air Pasang Surut Tahunan : RM 50.00 bagi satu jilid (naskhah buku/digital)

Boleh diperolehi dari Pusat-Pusat Maklumat dan Jualan Data Geospatial JUPEM di seluruh negara atau secara atas talian melalui E-Biz JUPEM Geoportal.