PRODUK & PERKHIDMATAN

Data MyGeoid

Data MyGeoid

MyGeoid adalah model Geoid tempatan yang dihasilkan dari gabungan data – data seperti data gravity terrestrial, data DEM, satelit altimetry dan sebagainya. Penggunaan MyGeoid dalam pembangunan negara adalah penting sebagai rujukan ketinggian kepada kerja – kerja pembinaan infrastruktrur, saintifik, penyelidikan dan sebagainya.

  

Data MyGEOID boleh dibekalkan dalam bentuk softcopy iaitu:
•    Data Geoid dalam format binary
•    Data Geoid dengan keluasan/saiz mengikut peta topografi (30km – 30km)
•    Data mengikut saiz lembar peta atau dalam saiz di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak

2004/2005

Malaysia

 • Transformasi Ketinggian menggunakan MyGeoid : RM3.00 per titik
 • Satu lembar berliputan 30kmx30km : RM250.00 per lembar
 • Semenanjung Malaysia : RM20,000.00 per set
 • Sabah : RM10,000.00 per set
 • Sarawak : RM10,000.00 per set
 • Wilayah Persekutuan Labuan : RM250.00 per lembar

 

 • Untuk satu (1) titik:
  • Id stesen/latitud/longitud/ketinggian(Ellipsoidal/MSL) – (perpuluhan darjah
  • Id stesen/latitud/longitud/ketinggian(Ellipsoidal/MSL) – (darjah, minit, saat)
 • Untuk satu lembar peta (30km x 30km):
  • Koordinat tengah kawasan yang dipilih (WGS84)

Boleh diperolehi dari Pusat-Pusat Maklumat dan Jualan Data Geospatial JUPEM di seluruh negara atau secara atas talian melalui E-Biz JUPEM Geoportal.