PRODUK & PERKHIDMATAN

Data MyGeoid

Data MyGeoid

MyGeoid merupakan model geoid kebangsaan yang telah dihasilkan melalui Projek Airborne Gravity & Geoid Determination pada tahun 2004. Penghasilan MyGeoid ini ialah sebagai sokongan kepada pembangunan negara dan aspek kehidupan di mana ia digunakan sebagai rujukan ketinggian seiring dengan perkembangan teknologi dan revolusi penggunaan Sistem Navigasi Satelit Global (GNSS).  

 

  

 1. Terdapat dua (2) model geoid utama yang dihasilkan:
  • WMGEOID04 (model geoid bagi Semenanjung Malaysia)
  • EMGG05A (model geoid bagi Sabah dan Sarawak)
    
 2. Model-model geoid ini telah disepadankan dengan datum pugak kebangsaan sedia ada.
   
 3. Model-model geoid ini dihasilkan dalam format Binary.
   
 4. Mempunyai ketepatan ± 5-6 cm bagi model WMGEOID04 manakala ± 9-10 cm bagi model EMGG05A.
   
 5. Bagi permohonan lembar geoid pilihan, ia akan diekstrak dari model geoid utama yang sedia ada manakala transformasi ketinggian menggunakan MyGeoid pula akan di interpolasi dari model geoid utama.
   

2004/2005

 • Seluruh kawasan daratan Malaysia.
 • 10 km dari garisan pesisir pantai Malaysia.
 • Transformasi Ketinggian menggunakan MyGeoid : RM3.00 / titik
 • Satu lembar berliputan 30 km x 30 km : RM250.00 / lembar
 • Semenanjung Malaysia : RM20,000.00 / set
 • Sabah : RM10,000.00 / set
 • Sarawak : RM10,000.00 / set
 • Wilayah Persekutuan Labuan : RM250.00 / lembar
 1. Bagi transformasi ketinggian menggunakan MyGeoid, maklumat berikut diperlukan dari pemohon:
  • Koordinat titik (latitud dan longitud) 
  • Ketinggian ellipsoidal

   *Kedua-dua maklumat tersebut diperolehi dari cerapan GNSS di lapangan.
    
 2. Bagi penyediaan model geoid untuk kawasan terpilih (keluasan lembar 30 km x 30 km), maklumat yang diperlukan ialah:
  • Koordinat pepenjuru lembar (latitud dan longitud), atau
  • Koodinat tengah kawasan pilihan (latitud dan longitud)

    

Bagi model-model MyGeoid sedia ada, ia boleh diperolehi secara atas talian melalui E-Biz JUPEM Geoportal manakala permohonan transformasi ketinggian menggunakan MyGeoid dan penyediaan lembar geoid pilihan, pemohon boleh menghubungi Seksyen Graviti dan Falak, Bahagian Ukur Geodetik, JUPEM.