SUMBER

Data Terbuka Kerajaan

Data Terbuka Kerajaan ialah data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi kerajaan dan swasta untuk pelbagai tujuan.

Tujuan pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan adalah untuk meningkatkan ketelusan penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui perkongsian data yang tepat, cepat dan relevan. Di samping itu, pelaksanaan data terbuka kerajaan juga dapat meningkatkan produktiviti ekonomi digital negara melalui industri atau inovasi baharu dengan penglibatan rakyat dan komuniti perniagaan.

Penggunaan data dan penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat:Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0

Untuk maklumat lanjut, sila layari Portal Rasmi Data Terbuka Malaysia

 

Tajuk Format 
Senarai Peta Pulau dan Entiti Geografi Luar Pesisir Pantai

XLSX, CSV

Senarai Tema dan Subtema Buku Atlas Kebangsaan JUPEM XLSX, CSV
Peta Pelancongan Siri DNMM 9003 XLSX, CSV
Senarai Peta Jalan Raya di Malaysia XLSX, CSV
Digital Terrain Model (DTM) Lidar Bagi Kawasan/Lembar Lembangan Sungai XLSX, CSV
Digital Surface Model (DSM) Lidar Lembangan Sungai XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri DNMM8101 (Semenanjung Malaysia) dan DNMM8102 (Sabah/Sarawak) XLSX, CSV
Senarai Stesen GPS di Semenanjung Malaysia (Datum PMGSN) XLSX, CSV
Senarai Stesen GPS di Sabah Sarawak (Datum EMGSN) XLSX, CSV
Permohonan Ukur bagi Lot yang Didaftarkan XLSX, CSV
Data Permohonan Certificate of Proposed of Strata Plan (CPSP) XLSX, CSV
Senarai Peta Negeri di Malaysia XLSX, CSV
Senarai Peta Daerah Siri MY91001R Bagi Semenanjung Malaysia Dan Siri MY90001R Bagi Sabah Dan Sarawak XLSX, CSV
Senarai Nama Bandar dan Pekan XLSX, CSV
Senarai Stesen Tanda Aras di Semenanjung Malaysia (Datum DTGSM) XLSX, CSV
Stesen Tanda Aras Sabah Dan Sarawak (Datum MSL di Sarawak dan Kota Kinabalu, Sabah) XLSX, CSV
Senarai Stesen Graviti Tertib Pertama Malaysia XLSX, CSV
Senarai Pangkalan Data bagi Skala 1:25,000 bagi siri MY601T XLSX, CSV
Senarai Pangkalan Data bagi Skala 1:10,000 bagi siri MY711T mengikut Edisi XLSX, CSV
Semakan Kerja Ukuran Hakmilik Tanah Oleh Jurukur Tanah Berlesen XLSX, CSV
Penyediaan Suratan Hakmilik Gantian Ke Pejabat Tanah/Pejabat Tanah Dan Galian XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri L808 XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri L905 XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri L931 XLSX, CSV
Senarai Liputan Kawasan Ortofoto LiDAR XLSX, CSV
Senarai dan Lokasi Stesen Tolok Air Pasang Surut (STAPS) Malaysia XLSX, CSV
Ukuran Hakmilik Tanah Jabatan Bagi 13 JUPEM Negeri XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri MY701T XLSX, CSV
Keluasan Malaysia XLSX, CSV
Senarai Pangkalan Data Topografi Skala 1:5,000 bagi tahun 2015-2017 XLSX, CSV
Senarai Liputan Kawasan Foto Udara XLSX, CSV
Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Sembilan XLSX, CSV
Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Kedah XLSX, CSV
Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Pulau Pinang XLSX, CSV
Senarai Lokasi Stesen GPS di Negeri Johor XLSX, CSV
Senarai Stesen Graviti Tertib Pertama di Negeri Johor XLSX, CSV
Penyediaan Suratan Hakmilik Gantian Mengikut Negeri XLSX, CSV
Semakan Kerja Ukuran Hakmilik Tanah oleh JTB bagi 13 JUPEM Negeri XLSX, CSV
Senarai Lokasi Tanda Aras di Negeri Johor XLSX, CSV
Senarai Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Johor XLSX, CSV
Senarai Lokasi Stesen Rangkaian MyRTKnet di Malaysia XLSX, CSV
Senarai Ortofoto XLSX, CSV
Senarai Peta Siri Topografi L7030 XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri MY512A XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri MY502A XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri MY711T XLSX, CSV
Senarai Peta Topografi Siri T738 XLSX, CSV
 Senarai Lokasi Stesen GPS di Negeri Kedah XLSX, CSV
Senarai Stesen Graviti Tertib Pertama di Negeri Kedah XLSX, CSV
Senarai Peta Daerah Siri MY90001R bagi Negeri Terengganu XLS, CSV
Jadual Terbit dan Terbenam Bulan Tg Chinchin, Langkawi XLSX, CSV
Kategori Stesen Trigonometri/ Triangulasi di Semenanjung Malaysia XLSX, CSV
Semakan Kerja Ukuran Hakmilik Strata Peringkat I XLSX, CSV
Pencapaian Aktiviti Penyediaan Peta Asas skala 1:5000 bagi Pemetaan Utiliti XLSX, CSV
Senarai Pangkalan Data bagi Skala 1:25,000 bagi siri MY611T XLSX, CSV