SUMBER

Keanggotaan

1.    Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) - Pengerusi
2.    Wakil Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

         i.     Nama: Lt. Kol. Shahrizan bin Yahya
                Jawatan: Pengarah Seksyen Rundingan dan Keselamatan,
                                Bahagian Geospatial Pertahanan
                E-mel: shahrizan0172@jupem.gov.my
                No. telefon: 03-2617 0734

         ii.    Nama: Sr Mas Juliza binti Alias
               Jawatan: Penolong Pengarah Ukur Seksyen Dasar Pemetaan,
                               Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
               E-mel: masjuliza@jupem.gov.my
               No. telefon: 03-2617 0800


3.    Wakil Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO)
4.    Wakil Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM)
5.    Wakil SIRIM QAS International Sdn. Bhd.
6.    Wakil Jabatan Tanah dan Ukur Sabah
7.    Wakil Pejabat Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan (PHEDNP) Sabah
8.    Wakil Unit Pemodenan Perkhidmatan Negeri, Jabatan Ketua Menteri Sarawak
9.    Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia (CAAM) - Urus Setia