INFO KORPORAT

Kod Etika dan Definisi Logo

Kod Etika

 • Amanah dan jujur dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan tanpa menyalahgunakan kuasa dan kedudukan.
 • Sentiasa sabar, tenang dan cekal dalam semua situasi.
 • Benar, tulus dan ikhlas dalam menjalankan sebarang urusan.
 • Berdisiplin dan berhemah tinggi.
 • Yakin, tepat, adil dan konsisten dalam membuat sebarang keputusan.
 • Sentiasa mengamalkan ciri-ciri kreatif, inovatif, bermotivasi, berdaya saing dan akuantabiliti.
 • Menjalinkan semangat kerjasama, muhibbah dan kasih sayang pada semua peringkat.
 • Berbangga menjadi warga JUPEM dan sentiasa berusaha meninggikan martabat dan imej jabatan.
 • Memberi perkhidmatan yang efisien dan berkualiti.
 • Berusaha memastikan produk-produk jabatan adalah berkualiti dan memenuhi kehendak pelanggan.
 • Sentiasa berwaspada dalam pengendalian maklumat tanpa membocori rahsia Negara kepada pihak yang tidak berhak menerimanya.

Definisi Logo

 • Reka bentuk logo JUPEM terdiri daripada 3 bentuk asas iaitu titik-titik, bulatan gedang dan garisan orbit. Titik-titik ini terpisah dua oleh garisan orbit mencerminkan dua aktiviti utama JUPEM iaitu aktiviti pengukuran kadaster dan aktiviti pengukuran pemetaan.
 • Warna oren melambangkan keceriaan, kegemilangan, kepekaan JUPEM kepada kehendak pelanggan dan menyatakan kewujudan dan kepentingan JUPEM kepada masyarakat dan negara.
 • Warna hijau adalah warna rasmi jabatan dan dipilih bagi menunjukkan bahawa JUPEM senantiasa prihatin dan memberi perhatian serius kepada aspek alam semula jadi dalam pemeliharaan persekitaran yang sihat.
 • Penampilan titik-titik memberi petunjuk bahawa JUPEM menggunakan teknologi elektronik dan sistem jaring untuk memperkasakan maklumat ukur dan pemetaan.
 • Garisan orbit pula menitikberatkan betapa pentingnya komunikasi, penyebaran maklumat dan rangkaian.

Logo JUPEM pada keseluruhannya adalah lebih energetik, dinamik, progresif serta mampu bersaing dalam menghadapi cabaran-cabaran yang bersifat sejagat khususnya dalam penyediaan infrastruktur ukur dan pemetaan bagi mendukung Dasar Pembangunan Negara.