INFO KORPORAT

Lagu Jabatan

Positif Penuh Beretika
Realistik Kita Menuju Satu Wawasan
Perkhidmatan Cekap Pantas dan Berkesan
Kecemerlangan Dijanjikan

Kualiti Teras Perkhidmatan
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia
Kemuafakatan Prihatin dan Peka
Iltizam Mulai Visi Jaya

Pengukuran dan Pemetaan
Tugas Diamanahkan
Adil Saksama dan Layanan Mesra
Jadi Amalan

JUPEM Warga Penuh Setia
Menabur Bakti Budi dan Jasa
Menyumbang Pembangunan Negara
Terus Berjaya

Lagu: Ramlan Harun
Senikata: Abd Rahman Mohamed