MYGEONAMES

Mesyuarat JKNG

Mesyuarat JKNG lazimnya diadakan sekali dalam tempoh setahun bermula pada tahun 2003. Di antara tujuan mesyuarat adalah untuk mengetahui perkembangan aktiviti-aktiviti Jawatankuasa Teknikal dan juga Jawatankuasa Negeri dalam mencapai objektif penubuhan JKNG untuk menyelaraskan kegiatan penentuan nama geografi di Malaysia. Berikut merupakan tarikh mesyuarat JKNG yang telah diadakan sehingga 2010:

 

 

 

Bil Aktiviti Tarikh Tempat
1 Mesyuarat Pertama JKNG 11 Mac 2003 JUPEM, Kuala Lumpur
2 Mesyuarat Ke-2 JKNG 26 Jun 2004 Primula Beach Resort, Terengganu
3 Mesyuarat Ke-3 JKNG 14 Jun 2005 Sutera Harbour Resort,Sabah
4 Mesyuarat Ke-4 JKNG 20 Jun 2006 Hyatt Regency Resort, Pahang
5 Mesyuarat Ke-5 JKNG 31 Julai 2007 Hotel Equatorial, Melaka
6 Mesyuarat Ke-6 JKNG 22 Disember 2008 Hotel Marriott, Putrajaya
7 Mesyuarat Ke-7 JKNG 23 November 2009 Hotel Holiday Villa, Kedah
8 Mesyuarat Ke-8 JKNG 22 November 2010 Hotel Primula Beach, Kuala Terengganu, Terengganu
9 Mesyuarat Ke-9 JKNG 3 November 2011 The Royale Bintang Resort & Spa, Seremban Negeri Sembilan
10 Mesyuarat Ke-10 JKNG 4 Oktober 2012 Pullman Hotels and Resorts Kuching, Sarawak
11 Mesyuarat Ke-11 JKNG 3 Disember 2013 Hotel Hydro, Pulau Pinang
12 Mesyuarat Ke-12 JKNG 20 November 2014 Hotel Promenade, Tawan, Sabah
13 Mesyuarat Ke-13 30 November 2015 Pullman Hotel Kuching Sarawak
14 Mesyuarat Ke-14 22 Mac 2017 JUPEM, Kuala Lumpur
15 Mesyuarat JKNG ke 15 10 Disember 2019 JUPEM, Kuala Lumpur
16 Mesyuarat JKNG ke 16 3 November 2020 JUPEM, Kuala Lumpur
17 Mesyuarat Ke-17 JKNG 17 Ogos 2021 Secara Dalam Talian