Model Paramuka Berdigit
Liputan Semenanjung Malaysia

Jenis Peta:

DTM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DTM_MY501T - 2008)

Keterangan:

Peta Topografi Terhad berskala 1:50 000 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh Semenanjung Malaysia. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri-ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Butiran-butiran buatan yang ditunjukkan adalah termasuk lebuhraya dan jalan raya, jalan kereta api, bangunan dan sempadan. Lebuhraya dan Jalan Raya dikelaskan kepada berkembar atau tunggal, tidak berturap, laluan pejalan kaki dan jalan sedang dibina. Sempadan ditunjukkan mengikut keutamaan dimulakan dengan sempadan antarabangsa, negeri, bahagian, daerah, mukim dan rizab. Relief digambarkan dengan garis kontur berskala 20 meter dan ukur ketinggian dalam meter. Tumbuhan dan tanaman, bandar dan kawasan tepubina ditunjukkan dengan simbol tertentu. Ciri hidrografi juga ditunjukkan. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya


Jenis Peta:

DTM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DTM_MY501T - 2017)

Keterangan:

Model Rupa Bumi Digital (DTM) Semenanjung Malaysia. JUPEM membekal data model rupa bumi digital (DTM) tahun 2017 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

Jenis Peta:

DSM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DSM_MY501T - 2008)

Keterangan:

Model Permukaan Berdigit Semenanjung Malaysia. JUPEM membekal data model permukaan berdigit (DSM) tahun 2008 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya


Jenis Peta:

DSM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DSM_MY501T - 2017)

Keterangan:

Model Permukaan Berdigit Semenanjung Malaysia. JUPEM membekal data model permukaan berdigit (DSM) tahun 2017 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

Liputan Sabah dan Sarawak

Jenis Peta:

DTM SABAH DAN SARAWAK (SIRI DTM_MY511T)

Keterangan:

Model Rupa Bumi Digital (DTM) Sabah & Sarawak. JUPEM membekal data model rupa bumi digital (DTM) tahun 2008 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Borneo


Jenis Peta:

DSM SABAH DAN SARAWAK (SIRI DSM_MY511T)

Keterangan:

Peta Topografi Terhad berskala 1:3 000, 1:5 000, 1:7 500, 1:10 000 dan 1:12 500 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh kawasan bandar-bandar di Sabah dan Sarawak. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri-ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan antarabangsa, negeri, bahagian, daerah, daerah kecil, dan rizab. Relief digambarkan dengan garis kontur berjarak 5 meter. Ukur tinggi dalam ukuran meter. Jalan dikelaskan kepada jalan terus, jalan kembar, jalan tunggal, berturap dan tidak berturap, lorong boleh berkereta motor dan lorong kaki. Jalan dianotasi, jalan keretapi, bangunan ditunjukkan dengan simbol dan nama-nama tertentu, susunan warna yang membezakan jenis bangunan. Tumbuh-tumbuhan ditunjukkan dengan simbol dan ciri hidrografi juga ditunjukkan. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Borneo