PRODUK & PERKHIDMATAN

Model Paramuka Berdigit

Liputan Semenanjung Malaysia

DTM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DTM_MY501T - 2008)

  

Model Rupa Bumi Digital (DTM) Semenanjung Malaysia. JUPEM membekal data model rupa bumi digital (DTM) tahun 2008 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

 

DTM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DTM_MY501T - 2017)

  

Model Rupa Bumi Digital (DTM) Semenanjung Malaysia. JUPEM membekal data model rupa bumi digital (DTM) tahun 2017 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

 

DSM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DSM_MY501T - 2008)

  

Model Permukaan Berdigit Semenanjung Malaysia. JUPEM membekal data model permukaan berdigit (DSM) tahun 2008 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

 

DSM SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI DSM_MY501T - 2017)

  

Model Permukaan Berdigit Semenanjung Malaysia. JUPEM membekal data model permukaan berdigit (DSM) tahun 2017 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

 

Liputan Sabah dan Sarawak

DTM SABAH DAN SARAWAK (SIRI DTM_MY511T)

  

Model Rupa Bumi Digital (DTM) Sabah & Sarawak. JUPEM membekal data model rupa bumi digital (DTM) tahun 2008 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Borneo

 

DSM SABAH DAN SARAWAK (SIRI DSM_MY511T)

  

Model Permukaan Berdigit Sabah & Sarawak. JUPEM membekal data model permukaan berdigit (DSM) tahun 2008 yang terdiri daripada ketinggian rupa bumi bagi kedudukan tanah pada sela ufuk setiap 10 meter. Produk rupa bumi digital boleh digunakan dalam penjanaan grafik tiga dimensi yang memaparkan kecerunan rupa bentuk bumi, aspek (arah kecerunan) dan profil rupa bentuk bumi di antara titik-titik yang dipilih. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Borneo