PRODUK & PERKHIDMATAN

Peta Tidak Terhad

Liputan Semenanjung Malaysia

PETA TOPOGRAFI SEMENANJUNG (SIRI DNMM5101)

  

Peta versi Tidak Terhad berskala 1:50 000 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh Semenanjung Malaysia. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri - ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan antarabangsa, negeri, daerah, mukim dan rizab. Relief digambarkan dengan garis kontur bersela 100 meter; ukur tinggi dalam ukuran meter. Jalan dikelaskan kepada lebuhraya kembar dan tunggal, lorong boleh berkereta motor, lorong jalan kaki dan jalan sedang dibina. Tumbuh-tumbuhan ditunjukkan dengan simbol, bandar dan kawasan tepubina ditunjukkan dengan simbol tertentu dan hidrografi juga ditunjukkan. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

 

PETA BANDAR SEMENANJUNG (SIRI DNMM8101)

  

Peta versi Tidak Terhad berskala 1:3,000, 1:5,000, 1:7,500, 1:10,000 dan 1:12,500 merupakan peta yang meliputi kawasan bandar-bandar di Semenanjung Malaysia. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri - ciri buatan, hidrografi,hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Ciri–ciri yang ditunjukkan adalah sempadan antarabangsa, negeri, daerah, mukim dan rizab. Relief digambarkan dengan garis kontur bersela 25 meter, ukur tinggi dalam ukuran meter. Jalan dikelaskan kepada jalan terus, jalan kembar, jalan tunggal, berturap dan tidak berturap, lorong boleh berkereta motor dan lorong kaki. Jalan dianotasi. Jalan keretapi; bangunan ditunjukkan dengan simbol dan nama-nama tertentu, susunan warna yang membezakan jenis bangunan. Tumbuh-tumbuhan ditunjukkan dengan simbol dan ciri hidrografi juga ditunjukkan. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

 

PETA TOPOGRAFI SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI MY502A)

  

Peta Topografi Tidak Terhad berskala 1:50,000 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh Semenanjung Malaysia. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri-ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Peta ini disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati (Semenanjung Malaysia) Sferoid GRS 80, Datum 2000

 

PETA TOPOGRAFI SEMENANJUNG MALAYSIA (SIRI MY701A (10K)) & (SIRI MY701A (5K))

  

Peta Topografi Tidak Terhad berskala 1:10,000 dan 1:5,000 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh Semenanjung Malaysia. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri-ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Peta ini disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati (Semenanjung Malaysia) Sferoid GRS 80, Datum 2000

 

Liputan Lembah Klang

PETA BANDAR LEMBAH KELANG DAN SEKITAR (SIRI DNMM6101)

  

Peta versi Tidak Terhad berskala 1:10,000 merupakan peta yang meliputi kawasan Perbandaran Kuala Lumpur dan Kawasan Persekitarannya. Peta ini  diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri - ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri - ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan negeri, daerah, mukim dan rizab. Relief digambarkan dengan garis kontur berjarak 25 meter. Jalan dikelaskan kepada lebuhraya kembar, jalan raya tunggal, berturap, jalan tidak berturap, lorong boleh berkereta motor, lorong kaki. Jalan dianotasi dan bangunan ditunjukkan dengan simbol dan nama-nama tertentu, susunan warna yang membezakan jenis bangunan. Tumbuh-tumbuhan ditunjukkan dengan simbol dan ciri hidrografi juga ditunjukkan. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Malaya

 

Liputan Sabah dan Sarawak

PETA TOPOGRAFI SABAH, SARAWAK & WP LABUAN (SIRI DNMM5201)

  

Peta Topografi Tidak Terhad berskala 1:50 000 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh Sabah dan Sarawak. Peta ini diterbitkan bagi keguaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri - ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan antarabangsa, negeri, daerah, daerah kecil, dan rizab. Relief digambarkan dengan garis kontur berjarak 100 meter, ukur tinggi dalam ukuran meter. Jalan dikelaskan kepada lebuhraya kembar dan tunggal, lorong boleh berkereta motor, lorong jalan kaki dan jalan sedang dibina. Tumbuh-tumbuhan ditunjukkan dengan simbol, bandar dan kawasan tepubina ditunjukkan dengan simbol tertentu dan hidrografi juga ditunjukkan. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Borneo

 

PETA BANDAR SABAH, SARAWAK & WP LABUAN (SIRI DNMM8201)

  

Peta versi Tidak Terhad berskala 1:3,000, 1:5,000, 1:7,500, 1:10,000 dan 1:12,500 merupakan peta yang meliputi kawasan bandar-bandar di Sabah dan Sarawak. Peta ini diterbitkan bagi keguaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri - ciri buatan, hidrografi,hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Ciri-ciri yang ditunjukkan adalah sempadan antarabangsa negeri, bahagian, daerah, daerah kecil, dan rizab.Relief digambarkan dengan garis kontur berjarak 25 meter, ukur tinggi dalam ukuran meter. Jalan dikelaskan kepada jalan terus, jalan kembar, jalan tunggal, berturap dan tidak berturap, lorong boleh berkereta motor dan lorong kaki. Jalan dianotasi. Jalan keretapi; bangunan ditunjukkan dengan simbol dan nama-nama tertentu, susunan warna yang membezakan jenis bangunan. Tumbuh-tumbuhan ditunjukkan dengan simbol dan ciri hidrografi juga ditunjukkan. Peta ini telah disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati Borneo

 

PETA TOPOGRAFI SABAH & SARAWAK (SIRI MY512A)

  

Peta Topografi Tidak Terhad berskala 1:50,000 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh Sabah dan Sarawak. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri-ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Peta ini disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati (Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan) Sferoid GRS 80, Datum 2000

 

PETA TOPOGRAFI SABAH, SARAWAK & WP LABUAN (SIRI MY711A (10K)) & (SIRI MY711A (5K))

  

Peta Topografi Tidak Terhad berskala 1:10,000 dan 1:5,000 merupakan peta yang meliputi kawasan seluruh Sabah, Sarawak & Wilayah Persekutuan Labuan. Peta ini diterbitkan bagi kegunaan awam berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan merangkumi ciri-ciri seperti rupa muka bumi semulajadi, ciri-ciri buatan, hidrografi, hypsografi, demarcation dan relief beserta anotasi. Peta ini disusun di atas Unjuran Bentuk Benar Serong Ditepati (Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan) Sferoid GRS 80, Datum 2000