JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN
1906 Jabatan Ukur Negeri Sembilan bermula seawal tahun 1906 berpandukan kepada peta kadaster nombor 1 dan Buku Kerja Luar nombor 249 . Ianya masih disimpan di dalam bilik kebal jabatan ini. Ketika itu jabatan ini adalah di bawah kawalan dua jabatan ukur, iaitu Jabatan Ukur Johor dan Jabatan Ukur Trigonometri Perak yang ditubuhkan pada tahun 1885.
1950 Pada tarikh 01/01/1950 Jabatan Ukur Negeri Sembilan dan Jabatan Ukur Melaka dicantumkan selepas Jabatan Ukur Negeri Sembilan dipisahkan daripada Jabatan Ukur Selangor.
1952 Jabatan Ukur Negeri Sembilan telah ditubuhkan secara rasmi pada tahun ini. Pengarah Ukur Negeri Sembilan yang pertama ialah Sir Haji Mohd. Yatim Bin Yahya. Pada masa itu ia hanya adalahsebuah pejabat ukur kecil sahaja iaitu di tingkat satu Pejabat Tanah Daerah Seremban sehingga tahun 1983.
1964 Pada 10 Oktober 1964, Pejabat Ukur Daerah Kuala Pilah telah diwujudkan bersebelahan dengan Pejabat Tanah Kuala Pilah sehingga sekarang.
1983 Pada bulan Oktober 1983, Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Sembilan telah berpindah ke tingkat 7 Wisma Persekutuan sehinggalah ke hari ini.