JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN

1892

Jabatan Ukur Melaka ditubuhkan pada tahun 1892, berkongsi pejabat dengan Jabatan Kerja Raya yang terletak di Bandar Kaba, Bandar Hilir Melaka.

1903

Pada 30 November 1903, Ordinan 81 digunakan hanya untuk membenarkan jurukur yang berlesen di bawah Ketua Juruukur untuk menjalankan kerja pengukuran bagi Pendaftaran Surat Ikatan.

1920

Pada 8 Disember 1920 , Pelan Akui pertama bernama PA2 diluluskan.

1.4.1920

Jabatan Ukur Melaka dan Jabatan Ukur Singapura digabungkan dan ditadbir di bawah Juruukur Awam (FMS dan SS)

1950

Pada  1 Januari 1950, Jabatan Ukur Melaka digabungkan dengan Jabatan Ukur Negeri Sembilan setelah diasingkan dari Jabatan Ukur Selangor.

1957

Pada 1 Januari 1957, Jabatan Ukur Melaka dan Jabatan Ukur Negeri Sembilan telah diasingkan.

1967

Pada 3 April 1967, Bangunan Jabatan Ukur dipindahkan ke Lot 302, Jalan Taming Sari, KB XXXV, Bandar Melaka dan dirasmikan oleh Tun Haji Abd. Razak Bin Dato’ Hussin, Timbalan Perdana Menteri.

1995

Pada 1 Januari 1995, JUPEM Melaka melangkah ke arah permodenan era komputer dengan menggunakan Sistem Mini CALS.