JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN
1892 Ditubuhkan pada 1892, terletak di Selat Naungan Pegawai Tempatan. Teletak di Bandar Kaba, Bandar Hilir Melaka Jabatan Ukur berkongsi pejabat dengan Jabatan Kerja Raya.
1903 Pada 30.11.1903, Ordinan 81 digunakan hanya untuk membenarkan jurukur yang berlesen di bawah Ketua Juruukur untuk menjalankan pengukuran untuk Pendaftaran Surat Ikatan.
1920 Pada 8.12.1920, Pelan Akui pertama bernama PA2 diluluskan.
1.4.1920 Jabatan Ukur Melaka dan Jabatan Ukur Singapura digabungkan dan ditadbir di bawah Juruukur Awam (FMS dan SS)
1950 Pada 1.1.1950, Jabatan Ukur Melaka dan Negeri Sembilan digabungkan setelah Jabatan Ukur Negeri Sembilan diasingkan dari Jabatan Ukur Selangor.
1957 Pada 1.1.1957, Jabatan Ukur Melaka dan Jabatan Ukur Negeri Sembilan telah diasingkan.
1967 Pada 3.4.1967, Bangunan Jabatan Ukur dipindahkan ke Lot 302, Jalan Taming Sari, KB XXXV, Bandar Melaka dan dirasmikan oleh Tun Haji Abd. Razak Bin Dato’ Hussin, Timbalan Perdana Menteri.
1995 Pada 1.1.1995, JUPEM Melaka melangkah ke trend permodenan era komputer dengan menggunakan Sistem Mini CALS.