JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN
1885 Jabatan Ukur dan Pemetaan Johor ditubuhkan di bawah kerajaan Negeri Johor dengan pengarah pertamanya adalah Dato’ Mohd Salleh bin Perang. Pejabat pertama terletak di Bangunan Sultan Ibrahim, Bukit Timbalan, Johor Bahru.
1910 Jabatan Ukur and Pemetaan Johor telah ditempatkan di bawah Jabatan Ukur Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.
1982 Jabatan Ukur dan Pemetaan Johor telah berpindah ke Bangunan Persekutuan, Tingkat 7, 8 dan 9, Blok A, Jalan Ayer Molek, Johor Bahru.