JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN
1984 Jabatan Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Labuan ditubuhkan pada 16 April 1984. Pulau Labuan sebelum ini terletak di bawah seliaan Jabatan Tanah dan Ukur Sabah (JTU). Setelah Labuan diisytiharkan sebagai sebahagian dari Wilayah Persekutuan, JUPEM W.P.Labuan diwujudkan dan pejabatnya yang pertama terletak di Bangunan Pejabat Daerah berhampiran dengan Dataran Labuan.
1986 JUPEM W.P.Labuan telah berpindah ke Bangunan Lucas Kong yang terletak di Jalan Merdeka di tengah pusat Bandar Labuan.
2000 JUPEM W.P.Labuan berpindah ke Tingkat 7, Blok 4, Kompleks Ujana Kewangan.
2010 Mula menggunapakai Kanun Tanah Negara (KTN) bagi menggantikan Sabah Land Ordinance (SLO) yang digunakan sebelum ini.