JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN

1910  

Jabatan Ukor Negeri Kelantan ditubuhkan pada 11 Julai 1910 di suatu kawasan yang dikenali sebagai Buluh Kubu dengan dianggotai 6 orang kakitangan. Kemudiannya pejabat berpindah ke Bangunan Carnegie, Jalan Doktor sehingga pada tahun 1931 dan ditempatkan pada bangunan yang kini digunakan sebagai Muzium Negeri. Penubuhan JUPEM oleh pihak British berikutan penyerahan Kelantan oleh pihak Siam kepada kerajaan British melalui Perjanjian Bangkok 1909.

1926

 

 

Di Kelantan, pemilikan tanah adalah secara primitif dan menurut adat melayu semasa dibawah pemerintahan Siam sehinggalah tahun 1910. Kaedah lebih sistematik diperkenalkan untuk mendemarkasikan tanah bermilik. Kerja-kerja ukur pada peringkat awalan adalah menggunakan kaedah rantai dan mejaukur untuk menentukan jarak sempadan tanpa bearing bagi memenuhi Enakmen Tanah Kelantan 1926.

1957

Bangunan JUPEM Kelantan kini terletak di atas Lot 240, Sek. 12 Bandar Kota Bharu, Jalan Hospital dengan keluasan premis 1 ekar dan 528.5 depa dibina pada tahun 1957, dirasmikan oleh YB. Encik Bahaman bin Shamsudin, Menteri Hasil Bumi, Persekutuan Tanah Melayu pada 18 September 1958.

2002

Bangunan tambahan  JUPEM Kelantan ialah  dua tingkat sekarang bagi menampung pertambahan bilangan kakitangan terkini seramai 130 orang telah siap dibina pada tahun 2000  dan dirasmikan oleh Kebawah  DYMM Al Sultan Kelantan pada 14 September 2002 bersamaan 7 Rejab 1423H.