JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN
1899 Ditubuhkan. Berpejabat di Bangunan Pejabat-Pejabat Kerajaan, Kuala Lipis
1909 Pada 1 Januari, dicantumkan dengan jabatan Ukur Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Trigonometri Perak membentuk Jabatan Ukur Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (F.M.S. Survey Department). Ibu Pejabat di Kuala Lumpur.Ketua Juruukur yang pertama ialah Kolonel H.M. Jackson.
1946 Selepas Perang Dunia II, diletakkan di bawah Ketua Pengarah Ukur, Malayan Union & Singapura.
1948 Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pula di bawah Juruukur Negara Malaya.
1957 Apabila negara merdeka, ditadbir oleh Juruukur Negara Persekutuan Tanah Melayu. Pada 24 Julai, 1957 En. Ong Sim Leng menjadi warga negara pertama dilantik sebagai Pengarah Ukur Pahang.
1965 Berpindah dari Kuala Lipis ke Kuantan. Bangunan Jabatan Ukur Pahang yang baru telah dibina di Jalan Tengku Muhamad, Kuantan dengan belanja RM450,000.00 dan dirasmikan pada 17 September, 1965 oleh Menteri Muda Hal Ehwal Tanah Dan Galian Malaysia YB. En. Abdul Rahman bin Yaakub.
1988 Bangunan baru mula dibina di belakang bangunan asal.
1990 Bangunan baru siap dan peralatan-peralatan komputer dipasang. JUPEM Pahang melangkah ke era teknologi maklumat dengan penubuhan Sistem Ukur Tanah Dengan Bantuan Komputer (CALS).
1995 Pelaksanaan sistem SPDK bagi menggantikan sistem CALS.
2000 Pelaksanaan sistem SPDK Upgrade dan SAPD serta konsep field to finish dan penggunaan data digital sepenuhnya termasuk pelan akui digital dijana oleh Digital End Products.
2007 Pelaksanaan sistem eKadaster.