JUPEM NEGERI

Sejarah Dan Latar Belakang

Tahun SEJARAH PENUBUHAN
1974 Jabatan Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ditubuhkan selaras dengan penubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan beroperasi di Kompleks PKNS, Shah Alam.
1979 Jabatan Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dipindahkan ke tingkat 1, Bangunan Ukur, Jalan Semarak.
1989 Jabatan Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berpindah buat sementara waktu di tingkat 1, Bangunan Angkasa Raya, Jalan Ampang, Kuala Lumpur disebabkan kerja-kerja pengubahsuaian di Bangunan Ukur, Jalan Semarak.
1991 Jabatan Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur berpindah ke tingkat 3 dan 4, Wisma Tanah, Jalan Semarak.
2002 Jabatan Ukur dan Pemetaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah kembangkan skop aktivitinya meliputi Wilayah Persekutuan Putrajaya.