INFO KORPORAT

Senarai dan Profil Pegawai SME


  Nama: Sr HAZRI BIN HASSAN
  Jawatan: Timbalan Pengarah Ukur Bahagian Dasar dan Penyelarasan Pemetaan
  Gred: Juruukur Gred Khas C (KUP) (SME)
  Bidang Kepakaran: SME Pemetaan (Pemetaan Light Detection and Ranging (LiDAR)/ Synthetic Aperture Radar (SAR))
  Tahap: 4
  Telefon/E-mel: 03-2617 0831 / hazri@jupem.gov.my

 

 

 

 Nama: Sr LOOI KAM SENG
 Jawatan: Pengarah Ukur Seksyen Perundangan Kadaster, Bahagian Kadaster
 Gred: Juruukur Gred Khas C (KUP) (SME)
 Bidang Kepakaran: SME Kadaster (Ukuran Kadaster)
 Tahap: 4
 Telefon/E-mel: 03-2617 0870 / looi@jupem.gov.my
 


 


  Nama: Sr MOHD AZUA BIN MOHD ZAIN
  Jawatan: Ketua Penolong Pengarah Ukur Bahagian Kadaster
  Gred: Juruukur Gred J52 (KUP) (SME)
  Bidang Kepakaran: SME Kadaster (Ukuran Strata/ Stratum dan 3D Kadaster)
  Tahap: 2
  Telefon/E-mel: 03 2617 0682 / mohdazua.zain@jupem.gov.my

 

 

 

 

 Nama: Sr JASMARI BIN JAMALUDIN
 Jawatan: Timbalan Pengarah Ukur dan Pemetaan JUPEM Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya
 Gred: Juruukur Gred J48 (KUP) (SME)
 Bidang Kepakaran: SME Kadaster (Penawanan Data Terrestrial dan 3D Modelling)
 Tahap: 1
 Telefon/E-mel: 03-2617 0662 / jasmari@jupem.gov.my

 

 


  Nama: Sr NUR ZURAIRAH BINTI ABDUL HALIM
  Jawatan:Penolong Pengarah Ukur Seksyen Naziran Kadaster, Bahagian Kadaster
  Gred: Juruukur Gred J48 (KUP) (SME)
  Bidang Kepakaran: SME Kadaster (Penawanan Data Terrestrial dan 3D Modelling)
  Tahap: 1
  Telefon/E-mel: 03-2617 0516 / nurzurairah@jupem.gov.my

 

 

 

 

 Nama: Sr YEAP WEI CHIEN
 Jawatan: Penolong Pengarah Ukur Seksyen Pengurusan Maklumat Geospatial,Bahagian Geospatial Pertahanan
 Gred: Juruukur Gred J48 (KUP) (SME)
 Bidang Kepakaran: SME Geodetik (Sistem Rujukan Koordinat)
 Tahap: 1
 Telefon/E-mel: 03-2617 0703 / yeap@jupem.gov.my

 

 


  Nama: Sr MOHAMAD FUAD BIN KAHAR
  Jawatan: Penolong Pengarah Ukur Seksyen Sempadan Negeri dan Penyelarasan, Bahagian Ehwal Persempadanan
  Gred: Juruukur Gred J48 (KUP) (SME)
  Bidang Kepakaran: SME Persempadanan (Persempadanan Darat)
  Tahap: 1
  Telefon/E-mel: 03-2617 0627 / fuad@jupem.gov.my

 

 

 

 

 Nama: Sr DR. MUHAMMAD ASYRAN BIN CHE AMAT
 Jawatan: Penolong Pengarah Ukur Seksyen Infrastruktur Rujukan Spatial, Bahagian Ukur Geodetik
 Gred: Juruukur Gred J48 (KUP) (SME)
 Bidang Kepakaran: SME Geodetik (Satelit Geodetik (GPS))
 Tahap: 1
 Telefon/E-mel: 03-2617 0928 / asyran@jupem.gov.my