SUMBER MANUSIA

Subject Matter Expert (SME)

1. PENILAIAN KRITERIA BAGI KEMASUKAN LALUAN SME SKIM PERKHIDMATAN JURUUKUR

2 .LAMPIRAN


3 .IKLAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE LALUAN PAKAR BIDANG KHUSUS (SUBJECT MATTER 
    EXPERT - SME) DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA