PRODUK & PERKHIDMATAN

Transformasi Koordinat

Transformasi Koordinat.

Transfomasi koordinat adalah merupakan satu proses penukaran sistem koordinat atau datum dari satu sistem rujukan ke satu sistem rujukan yang lain. JUPEM telah menghasilkan beberapa set parameter transformasi bagi menghubungkaitkan semua sistem koordinat yang terdapat di Malaysia.

Perkhidmatan transformasi koordinat di bawah adalah disediakan untuk pelanggan:

 • GDM2000 kepada PMGSN94
 • GDM2000 kepada EMGSN97
 • GDM2000 kepada MRT48
 • GDM2000 kepada BT68 (Sabah)
 • GDM2000 kepada BT68 (Sarawak)
 • GDM2000 kepada MRSOGDM
 • GDM2000 kepada BRSOGDM
 • GDM2000 kepada CassiniGDM
 • PMGSN94 kepada MRT48
 • EMGSN97kepada BT68 (Sabah)
 • EMGSN97 kepada BT68 (Sarawak)
 • MRT48 kepada MRSO
 • BT68 kepada BRSO
 • MRSO kepada Cassini

 

Malaysia

RM 4.00 bagi satu stesen.

Boleh diperolehi dari Pusat-Pusat Maklumat dan Jualan Data Geospatial JUPEM di seluruh negara atau secara atas talian melalui E-Biz JUPEM Geoportal.