INFO KORPORAT

Visi, Misi, Moto & Dasar Kualiti

Visi

Menjadikan JUPEM terbilang dalam Perkhidmatan dan Pengurusan Ukur, Pemetaan dan Geospatial bagi memenuhi wawasan Negara.

Misi

Menyediakan Perkhidmatan dan Pengurusan Ukur, Pemetaan dan Geospatial yang berkualiti melalui sistem terbaik, sumber manusia yang kompeten dan persekitaran kerja yang kondusif.

Moto

Pemacu Kesejahteraan Rakyat dan Pembangunan Negara.

Dasar Kualiti

JUPEM komited kepada pemberian perkhidmatan ukur kadaster dan pemetaan serta penyebaran maklumat geospatial yang berkualiti mengikut standard yang ditetapkan dan kepada usaha penambahbaikan yang berterusan bagi memenuhi kehendak pelanggan.