MEDIA

Presentation Paper

JUPEM Leadership Transformation Programme for Surveyors/Geospatialist 2020

No Title Presented By
1 Taklimat Laluan Kemajuan Kerjaya SME

Mr. Zaimy bin Shaari
Public Service Department (JPA)

2 Effective Leadership Skills

Mr. Shankar R. Santhiram
EQTD Consulting Malaysia

3 Isu Integriti Dalam Pelaksanaan Projek-Projek Kerajaan Daripada Perspektif Jabatan Audit Negara

YBhg. Datuk Zulkipli bin Abdullah
Former Deputy Auditor General, National Audit Department of Malaysia

4 Konsep Integriti Dalam Keberkatan Bekerja

Ustaz Dr. Haji Mohd Farid Ravi bin Abdullah
Motivation Expert