MEDIA

Berita Terkini

SESI LAWATAN UNIVERSITI TUN HUSSEIN ON MALAYSIA (UTHM) KE JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA | 20 SEPTEMBER 2022
Tarikh: 20-09-2022

Satu delegasi dari Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC), Universiti Tun Hussein On Malaysia (UTHM), Batu Pahat, Johor yang diketuai oleh Prof. Ts. Dr. Norliza Binti Othman, Penyelidik Utama bersama-sama dengan Dr. Saizalmursidi bin Md Mustam, Timbalan Pengarah (Stratergi dan Pembangunan) Pusat Penyelidikan dan Pembangunan, Prof. Madya Sr. Ts. Dr. Mustaffa bin Anjang Ahmad, Penyelidik UTHM, Ts. Dr. Hendy Fitrian Suhandri, Penyelidik UTHM dan  Sr. Ts. Dr. Nazirah binti Mohamad Abdullah, Penyelidik UTHM telah mengadakan Sesi Lawatan ke JUPEM pada hari ini.

Delegasi tersebut telah disambut oleh YBrs. Sr Wan Mohamad Darani bin Ab Rahman, Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I bersama-sama dengan YBrs. Sr Muhammad Salim Bin Mohammed Asari, Pengarah Ukur Bahagian Kadaster. Sesi tersebut juga telah dihadiri oleh Sr Mohamad Azmar bin Che Mat, Pengarah Ukur Bahagian Perancangan dan Korporat, Sr Iza Zarina binti Abdul Razak@Idris, Timbalan Pengarah Ukur (Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara) dan juga pegawai kanan JUPEM yang lain.

Pada sesi lawatan ini juga, pihak JUPEM telah menyampaikan taklimat berkaitan dengan pengenalan JUPEM serta pembentangan mengenai aplikasi MyGeoserve dan produk - produk Jabatan yang lain. Manakala pihak UTHM pula telah menyampaikan taklimat berkenaan dengan pengenalan serta hala tuju dan pencapaian UTHM.

Selain itu, kedua-dua pihak telah membincangkan cadangan awal bagi perkongsian kepakaran, data dan maklumat Geospatial bagi tujuan penyelidikan dan memberi pendedahan kepada para siswazah berkaitan dengan bidang Geoinformasi dan teknologi Ukur dan Pemetaan.

Pihak Jabatan akan memberikan kerjasama dan sokongan penuh kepada pihak pengajian tinggi di negara ini selaras dengan memberi pendedahan kepada mahasiswa berkaitan dengan konsep Geospatial serta bidang Geomatik.
 

 

MESYUARAT JAWATANKUASA TEKNIKAL PEMETAAN UTILITI (JTPU) TAHUN 2022 | 12 SEPTEMBER 2022
Tarikh: 12-09-2022

Jawatankuasa Teknikal Pemetaan Utiliti (JTPU) telah mengadakan Mesyuarat JTPU Tahun 2022 pada 12 September 2022 (Isnin) bertempat di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM yang dipengerusikan oleh YBrs. Sr Hazri bin Hassan, Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II. Turut hadir bersama mesyuarat ini terdiri daripada Setiausaha JTPU iaitu YBrs. Sr Abd Rahman bin Mohd Jazuli @ Mahmood yang juga merupakan Pengarah Ukur Bahagian Pemetaan Utiliti (BPU) serta pegawai-pegawai JUPEM.

JTPU ini merupakan salah satu daripada Jawatankuasa yang ditubuhkan di bawah Jawatankuasa Pemetaan dan Dasar Spatial Negara (JPDSN) pada 7 Jun 1994 di Miri, Sarawak. Objektif jawatankuasa ini adalah mementukan dasar program dan aktiviti pemetaan maklumat kemudahan awam berkaitan utiliti bawah tanah agar dapat diselaras dan dilaksanakan dengan efisien dan berkesan oleh semua agensi yang terlibat. Pada sesi ini, Mesyuarat JTPU dihadiri oleh seramai 52 orang yang terdiri daripada 27 ahli tetap agensi/jabatan dan 9 ahli bersekutu iaitu Jabatan Tanah dan Ukur Sabah (JTUS), Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT), Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Jabatan Kerja Raya (JKR), Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia), Jabatan Perkhidmatan Pembentungan (JPP), Pusat Geospatial Negara (PGN), Jabatan Alam Sekitar (JAS), Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (BOMBA), Agensi Angkasa Malaysia (MySA), Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM), Telekom Malaysia Berhad (TM), Gas Malaysia Berhad (GMB), Indah Water Konsortium Sdn. Bhd. (IWK), Puncak Niaga Holdings Bhd., Pengurusan Air Selangor Sdn. Bhd., Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS), Radicare Malaysia Sdn. Bhd., Southern Waste Management (SWM), Syarikat Equarater (Penang) Sdn. Bhd., Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM). Turut hadir adalah wakil Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT), Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia (PEJUTA) dan Koridor Utiliti Negeri.

Di antara perkara-perkara yang telah dibincangkan semasa mesyuarat tersebut adalah mengenai penerimaan data utiliti agensi dan aktiviti-aktiviti pemetaan utiliti yang dilaksanakan oleh JUPEM selaku agensi Kerajaan yang telah diberikan mandat oleh Jemaah Menteri pada tahun 1994 agar JUPEM menjadi pusat repositori data-data utiliti di Malaysia. Selain itu, satu pembentangan berkaitan Augmented Reality Underground Utility Mapping System (ARUUMS) turut juga telah disampaikan oleh JUPEM semasa mesyuarat ini berlangsung.