MEDIA

Kertas Pembentangan

Program Transformasi Kepimpinan Juruukur/Jurugeospatial JUPEM Tahun 2020

Bil Tajuk Dibentangkan Oleh
1 Taklimat Laluan Kemajuan Kerjaya SME

Encik Zaimy bin Shaari
Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

2 Effective Leadership Skills

Encik Shankar R. Santhiram
EQTD Consulting Malaysia

3 Isu Integriti Dalam Pelaksanaan Projek-Projek Kerajaan Daripada Perspektif Jabatan Audit Negara

YBhg. Datuk Zulkipli bin Abdullah
Mantan Timbalan Ketua Audit Negara

4 Konsep Integriti Dalam Keberkatan Bekerja

Ustaz Dr. Haji Mohd Farid Ravi bin Abdullah
Pakar Motivasi