Tarikh diterbitkan : 14 Mar 2024

GANGGUAN CAPAIAN SISTEM APLIKASI JUPEM KEDAH

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja naik taraf  di bawah projek T23/2022 akan menyebabkan gangguan terhadap semua capaian aplikasi JUPEM Kedah. Capaian ke atas sistem eKadaster dan aplikasi MyLot bagi JUPEM KEDAH akan mengalami gangguan capaian. 

Segala kesulitan amatlah dikesali.