Tarikh diterbitkan : 14 May 2024

[MAKLUMAN] AKTIVITI PENYENGGARAAN BERJADUAL SISTEM-SISTEM APLIKASI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)

Adalah dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyenggaraan akan dilakukan ke atas peralatan Hyperconverged Infrastructure (HCI)  di Pusat Data Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) bermula dari 17 Mei 2024 (Jumaat) / 6:00 petang hingga 19 Mei 2024 (Ahad) sehingga selesai. Aplikasi-aplikasi yang akan terjejas adalah seperti berikut:

 • Laman Web JUPEM
 • Sistem eBiz
 • JUPEM OwnCloud
 • Perisian GitLab Kadaster
 • Sistem Perpustakaan Peta Negara
 • Portal DGIM
 • Sistem Permit
 • Sistem MyDGIM
 • Sistem GLSLapor
 • Sistem MyLapor
 • Sistem Wikisedia
 • Sistem MyGeoserve
 • Sistem AlamatXY
 • Sistem MyCartoLink
 • Sistem WebMap
 • Sistem Wikiedar
 • Sistem ARUUMS
 • Sistem MyRTKnet
 • Sistem STAPS
 • Sistem MyiFOS
 • Sistem AIMS
 • Sistem GDMS
 • Sistem GDAS
 • Portal BPTSM
 • Sistem eSempadan
 • Sistem MyRepository
 • Semua Sistem Dalaman Ibu Pejabat JUPEM

 

Sehubungan dengan itu, Laman Web JUPEM, eBiz, dan sistem–sistem Bahagian di Ibu Pejabat JUPEM tidak akan dapat diakses.

Segala kesulitan amatlah dikesali.