Tarikh diterbitkan : 26 Jun 2024

SEMAKAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN (SUBJEK JABATAN) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) BIL 1 TAHUN 2024

Peperiksaan Perkhidmatan (Subjek Jabatan) JUPEM Bilangan 1 Tahun 2024 telah berlangsung pada 7 Mei 2024 (Kertas Urusan Am) dan 13-17 Mei 2024 (Kertas Ujian Amali).

Sehubungan itu, Tuan/Puan yang telah menduduki peperiksaan boleh menyemak keputusan masing-masing di pautan berikut :
https://tinyurl.com/exambil1-2024

Keputusan ini adalah muktamad dan sebarang rayuan tidak akan dipertimbangkan.

Sekian, terima kasih.

Urus Setia Peperiksaan Jabatan 
Seksyen Pembangunan Kompetensi 
Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia