Tarikh diterbitkan : 18 Jun 2024

JUPEM SH4/2024 : PEROLEHAN BEKALAN BAHAN KIMIA UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 060102
Tempoh : 18 HINGGA 25 JUN 2024
Masa : TIADA
Taklimat : TIADA
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun