Tarikh diterbitkan : 24 Jun 2024

JUPEM T10/2024: PEROLEHAN BEKALAN BAGI MEMPERKASAKAN DISASTER GEOSPATIAL INFORMATION RESPONSE TEAM (DGIRT) UNTUK TUJUAN BANTUAN OPERASI BENCANA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 110106, 120502, 210103
Tempoh : 21 JUN - 15 JULAI 2024
Masa : TIADA
Taklimat : 24 JUN 2024 (ISNIN), MASA: 2.30 PETANG , TEMPAT :- JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, BILIK MESYUARAT COMMAND CENTRE, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun