Tarikh diterbitkan : 03 Jul 2024

JUPEM T12/2024 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENAIK TARAF SISTEM eKADASTER BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
Tempoh : 3 JULAI 2024 HINGGA 26 JULAI 2024
Masa : TIADA
Taklimat : 5 JULAI 2024 (JUMAAT), MASA : 9.30 PAGI, TEMPAT : JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK PERSIDANGAN, TINGKAT 15, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun