Tarikh diterbitkan : 13 May 2024

JUPEM T7/2024 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBANGUNAN INTEGRASI SISTEM eKADASTER DAN SISTEM eTANAH (IKATAN) BAGI JUPEM SELANGOR, TERENGGANU DAN W.P LABUAN, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN KELESTARIAN ALAM (NRES)

Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
Tempoh : 13 MEI - 4 JUN 2024
Masa : TIADA
Taklimat : TIADA
Soalan : TIADA
Lampiran : Muat Turun