PROCUREMENT OFFER

Tender

1 JUPEM T11/2020 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (Ke
  Code : 221505
  Duration : 25 Jun hingga 21 Julai 2020
  Time :
  Briefing : 30 Jun 2020 : BILIK MESYUARAT BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, TINGKAT 3 BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Attachment