TAWARAN PEROLEHAN

Perolehan Berjaya 2019

Tender 2019

NO TENDER BAHAGIAN/SEKSYEN SYARIKAT NILAI(RM)
JUPEM T6/2019 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT MESIN PEMOTONG KERTAS FORMAT BESAR BESERTA PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS Cerana Technic Group 1,297,000.03
JUPEM T8/2019 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKAT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN HYGIENE DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN Oli Tech Venture 882,241.92
JUPEM T9/2019 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES IN MALAYSIAN WATERS (MAGIC) FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN UKUR GEODETIK Info Geomatik Sdn.Bhd 14,996,000.00
JUPEM T11/2019 PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK RINTIS BIG DATA ANALYTICS BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN PERANCANGAN DAN KORPORAT Statworks Tech. 1,250,100.00
JUPEM T12/2019 PEROLEHAN BEKALAN PERKAKASAN, PERISIAN DAN PERKHIDMATAN BAGI SISTEM MALAYSIA REAL-TIME KINEMATIC GNSS NETWORK (MyRTKnet) FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN UKUR GEODETIK Antaragrafik System 9,298,898.00
JUPEM T15/2019 PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI INTEGRITI BEKALAN DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) DAN ORTOFOTO BAGI KAWASAN KOTA BELUD, SABAH UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG Map2u 10,080,102.00
JUPEM T16/2019 PEROLEHAN PEMBEKALAN DATA SYNTHETIC APERTURE RADAR BAGI SEBAHAGIAN DARATAN SABAH DAN PULAU-PULAU DI SEKELILINGNYA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG Antaragrafik System 28,398,000.00
JUPEM T19/2019 PEROLEHAN ICT END USER COMPUTING UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) BAHAGIAN PERANCANGAN DAN KORPORAT CL Solution Sdn. Bhd. 1,796,474.00