TAWARAN PEROLEHAN

Perolehan Berjaya 2020

Tender 2020

NO TENDER BAHAGIAN/SEKSYEN SYARIKAT NILAI(RM)
JUPEM T1/2020
 
PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA PETA ASAS DUNIA (WORLD BASEMAP) BAGI DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI
 
BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN
 
STARWORKS TECHNOLOGY SDN BHD
 
4,369,808.00
 
JUPEM T2/2020
 
PEROLEHAN MENAIKTARAF SISTEM RANGKAIAN DAN KOMUNIKASI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
 
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
 
TULIP RESOURCES SDN BHD
 
4,745,000.00
 
JUPEM T3/2020
 
"PEROLEHAN PEMBANGUNAN FASA-2 APLIKASI SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN AIR, TANAH 
DAN SUMBER ASLI (KATS)"
 
BAHAGIAN KADASTER
 
ARTANIS CLOUD SDN BHD
 
13,885,146.84
 
JUPEM T4/2020
 
PEROLEHAN PEKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) JUPEM GEOPORTAL DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
 
BAHAGIAN PERANCANGAN KORPORAT
 
TULIP RESOURCES SDN BHD
 
1,971,159.00
 
JUPEM T5/2020
 
PEROLEHAN PERKAKASAN CENTER OF EXCELLENT BAGI DEFENCE GEOSPATIAL UNTUK JQABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
 
BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN
 
NEXTPLUS SYSTEM SDN BHD
 
3,347,137.00
 
JUPEM T7/2020
 
PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 3 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
 
BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG
 
METROLOGY REAL SDN BHD
 
2,830,000.00
 
JUPEM T8/2020
 
PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGEKSTRAKAN FITUR SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA 1, UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA) 
 
BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG
 
EXAMEDIA SOLUTIONS SDN BHD
 
940,980.00