TAWARAN PEROLEHAN

Sebutharga

1 JUPEM SH8/2020: PEROLEHAN MEMBEKAL PERKAKASAN TAMBAHAN BAGI SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210102 dan 210108
  Harga :
  Tempoh : 11 hingga 18 Ogos 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran

2 JUPEM SH(K)1/2020: PEROLEHAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT KETUA UKUR DAN PEMETAAN DI BANGUNAN WISMA JUPEM
  Kod : CIDB, G1 - B28
  Harga :
  Tempoh : 4 hingga 14 Ogos 2020
  Masa :
  Taklimat : 7 Ogos 2020 (Jumaat) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran