TAWARAN PEROLEHAN

Tender

1 JUPEM T33/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PREVENTIVE AND REMEDIAL KAMERA UDARA DIGITAL DMC IIE DAN PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 010510, 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210110
  Tempoh : 2 hingga 23 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

2 JUPEM T32/2019: PEROLEHAN MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR SOKONGAN PUSAT DATA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 120601, 140201, 140301, 210105 dan 220503
  Tempoh : 27 Jun hingga 22 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : 1 Julai 2019 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran