TAWARAN PEROLEHAN

Tender

1 JUPEM T15/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SISTEM eKADASTER BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 11 MEI HINGGA 1 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

2 JUPEM T12/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT UNTUK PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210102, 210103, 210105, 210106, 210107
  Tempoh : 11 MEI HINGGA 1 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

3 JUPEM T10/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGUJI, MEMBANGUN, MELATIH DAN MENTAULIAH SENSOR PENAWANAN DATA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Kod : 100101, 210101, 210103, 221201, 221206
  Tempoh : 21 APRIL – 16 MEI 2022
  Masa :
  Taklimat : 25 APRIL 2022 (ISNIN) / MASA 10.00 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK MESYUARAT BAHAGIAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, TINGKAT 3 BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran