Sebut Harga 2013

NO SEBUT HARGA SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
SH1/2013 Perolehan Bahan-bahan Fotografi Udara Untuk Cawangan Perolehan Data Bawaan Udara, Seksyen Penawanan Data, Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Penawanan Data Universal Business 335,000.00
SH2/2013 Perolehan Peralatan ICT Untuk Seksyen-Seksyen Di Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Di Bawah Projek Pengukuran Dan Penyelenggaraan Sempadan Antarabangsa Malaysia Dengan Negara-negara Jiran Tahun 2013 Perkhidmatan Pemetaan Perkhidmatan Pemetaan 299,299.00
SH3/2013 Perolehan Penyenggaraan Menaiktaraf Perisian Aplikasi eCRM Office (Cadastral Reference Mark) Untuk 13 Buah Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/3 Kadaster Rayyan Solutions Sdn. Bhd. 274,980.00
SH4/2013 Perolehan Membekal, Menguji Dan Mengintegrasi Aerial Survey Flight Management Equipment Untuk Kegunaan Kamera Udara Leica RC30 Bagi Bahagian Pemetaan, Seksyen Penawanan Data, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia JUPEM (IP) SULIT 208/2013/4 Penawanan Data Heritage Forte Sdn. Bhd. 70,373.00
SH5/2013 Perolehan Membekal, Menguji Dan Mentauliah Dua (2) Unit Pipe And Locator (PCL) Dan Satu (1) Unit Pipe, Cable And Marker Locator(PCML) Bagi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam (NRE)- JUPEM (IP) SULIT 208/2013/5 Pemetaan Utiliti RD-Palmer Technology (M) Sdn. Bhd. 100,888.00
SH6/2013 Perolehan Perkhidmatan Security Posture Assessment (SPA) Rangkaian Untuk 13 Jabatan-Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri (JUPEM NEGERI), Seksyen Geodesi, Seksyen Penawanan Data, Seksyen Pangkalan Data Dan Seksyen Kartografi Di Bawah Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/6 Kadaster Intranium Sdn. Bhd. 249,687.50
SH7/2013 Perolehan Penyenggaraan Dan Pengemaskinian Modul Strata JUPEM Selaras Dengan Akta Hakmilik Strata (PINDAAN) 2013 Bagi 13 Buah Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/7 Kadaster Cegak Teknologi Sdn. Bhd. 488,000.00
SH8/2013 Perolehan Penyenggaraan Dan Pengemaskinian Pangkalan Data Ukur Kadaster Digital Kebangsaan (NDCDB) Relatif Ke NDCDB Absolute Di Jabatan-Jabatan Ukur Dan Pemetaan Negeri (JUPEM NEGERI), Kementerian Sumber Asli Dan AlamSekitar(NRE) – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/8 Kadaster S.I. Protech Sdn. Bhd. 484,900.00
SH9/2013 Perolehan Bagi Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Alat Global Navigation Satelite (GNSS) Dan Aksesori Untuk Seksyen Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kemeterian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/9 Topografi AV Tech Resources 280,000.00
SH10/2013 Perolehan Membekal Peralatan ICT Untuk Projek Menaiktaraf Sistem Pengurusan Aset (SPA) Dan Sistem Pengurusan Stor (SPS) Di Ibu Pejabat Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Serta Peluasan SPA Ke JUPEM Negeri – JUPEM (IP) SULIT 208/2013/10 Pentadbiran dan Perkhidmatan Rayyan Solutions Sdn. Bhd. 139,169.00
SH11/2013 Perolehan Membekal Perkhidmatan Penyewaan Satu (1) Unit Mesin Cetak Non-Impact Untuk Seksyen Percetakan Peta, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)JUPEM (IP) SULIT 208/2013/11 Percetakan Peta Khidmat Cerdas Sdn. Bhd. 196,920.00
SH12/2013 Perolehan Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Membersih Kawasan, Mengangkut Sampah, Penjagaan Seni Taman Dan `Hygiene? Di Bangunan Dan Kawasan Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur JUPEM (IP) SULIT 208/2013/12 Pentadbiran dan Perkhidmatan Salonika Systems Sdn. Bhd. 359,808.00
SH13/2013 Perolehan Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Membersih Kawasan, Mengangkut Sampah, Penjagaan Seni Taman Dan `Hygiene? Di Bangunan Dan Kawasan Bangunan Ukur, jalan Semarak, Kuala LumpurJUPEM (IP) SULIT 208/2013/13 Pentadbiran dan Perkhidmatan Alpine Maintenance Sdn. Bhd. 291,600.00
SH15/2013 Perolehan Bekalan Ortofoto &Data Light Detection & Ranging (LiDAR) Bagi Keperluan Pemetaan Untuk Seksyen Penawanan Data, Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Penawanan Data RS & GIS Consultancy Sdn. Bhd. 487,500.00
SH16/2013 Perolehan Peningkatan Dan Senggaraan Perisian Defence Geographic Information System (DGIS), Geospatial Mobile System (GSMS) Dan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan Bagi Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/16 Geospatial Pertahanan Megasoft Network Sdn. Bhd. 106,941.20
SH17/2013 Perolehan Peningkatan Dan Senggaraan Peralatan ICT Defence Geographic Information System (DGIS), Geospatial Mobile System (GSMS) Dan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan Bagi Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/17 Geospatial Pertahanan Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd 289,000.00
SH18/2013 Kerja-Kerja Meroboh Bangunan, Membersih, Merata Dan Menurap Premix Pada Kawasan Bangunan Puspanita Di Kompleks JUPEM Pentadbiran dan Perkhidmatan Rizqkomp Enterprise Sdn. Bhd. 137,920.00
SH19/2013 Penyelenggaraan Ruang Pejabat Seksyen Geodesi Di Tingkat 8, Bangunan & Makmal Kalibrasi Ukur Aras, Bersebelahan Pejabat Juruukur daerah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur/Putrajaya JUPEM (IP) SULIT 205/2013/19 Geodesi Dino Enterprise 287,740.00
SH20/2013 Perolehan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Sistem Hawa Dingin Jenis Precision Untuk Menggantikan Unit Yang Lama Penawanan Gentle Impact Sdn. Bhd. 312,476.00
SH21/2013 Perolehan Bekalan Toner Dan Consumable Items Mesin Pencetak Untuk Ibu Pejabat, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Pentadbiran dan Perkhidmatan Agih Tinta Sdn. Bhd. 478,401.02
SH22/2013 Perolehan Penyenggaraan Sistem Penghawa Dingin Bilik Server eKadaster Untuk 12 Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/22 Kadaster

Tender 2013

NO TENDER SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
T22/2012 Perolehan Bekalan, Pemasangan, Pengujian Dan Pentauliahan Perisian Dan Pentauliahan Perisian Dan Perkakasan Sub-Projek Geospatial Data Acquistion System (GDAS) Di bawah Projek ePemetaan Fasa I Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar JUPEM (IP) SULIT 205/2012/22 Penawanan Data Alam Informasi Sdn. Bhd. 18,998,870.90
T23/2012 Perolehan Membekal, Memasang, Menguji, Mengintegrasi, Memadan, Membangun, Melatih Dan Mentauliah Kamera Udara Dan Aksesori Untuk Seksyen Topografi Sarawak Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2012/23 Penawanan Data Antaragrafik System Sdn. Bhd. 9,388,388.00
T1/2013 Perolehan Membekal, Menguji Dan Mentauliah Seratus (100) Unit peralatan Ukur Total Station bagi Pasukan Ukur Kadaster, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/1 Kadaster MK Survey Sdn. Bhd. 3,313,700.00
T2/2013 Perolehan Projek Tolok Air Pasang Surut Telemetri Negara Untuk seksyen Geodesi, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/2 Geodesi Cegak Teknologi Sdn. Bhd. 2,983,580.00
T3/2013 Perolehan Projek Marine Geodetic Infrastructures In Malaysian Waters (MAGIC) Untuk Seksyen Geodesi Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan Geodesi Info Geomatik (M) Sdn. Bhd. 14,825,780.00
T4/2013 Perolehan Perkhidmatan Penyeggaraan Infrastruktur Sistem Dan Rangkaian Untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Pembangunan Sistem Tulip Resources Sdn. Bhd. 2,407,744.54
T5/2013 Perolehan Projek Meneruskan Keupayaan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Untuk Keselamatan, Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/5 Geospatial Pertahanan Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd 789,800.00
T6/2013 Perolehan Membekal, Menguji Dan Mentauliah Unmaned Aerial Vehicle Untuk Kegunaan Aerial Mapping System Bagi Keperluan Pemetaan di Jabatan Pemetaan,Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/6 Geospatial Pertahanan Antaragrafik System Sdn. Bhd. 1,298,888.00
T7/2013 Perolehan Perkhidmatan Prestasi Capaian Dan Sekuriti Aplikasi Sistem eKadaster Bagi 13 JUPEM Negeri, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam (NRE) JUPEM (IP) SULIT 205/2013/7 Kadaster HLA Integrated Sdn. Bhd. 5,689,990.00
T9/2013 Perolehan Penyenggaraan Digital Airborne Camera System (DACS) Untuk Seksyen Topografi Sabah, Bahagian Pemetaan, Di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Jalan Semarak, Kuala Lumpur JUPEM (IP) SULIT 205/2013/9 Penawanan Data
T10/2013 Perolehan Bagi Membekal, Memasang, Menguji, Mengintegrasi, memadan, Membangun, Melatih Dan mentauliah Kamera Udara Digital Untuk Seksyen Penawanan Data, Bahagian Pemetaan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Jalan Semarak, Kuala Lumpur JUPEM (IP) SULIT 205/2013/10 Penawanan Data

Rundingan Terus 2013

NO SEBUT HARGA SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
RT1/2013 Perolehan Penyambungan Lesen Perisian MyRTKNet di Pusat Kawalan Sistem MyRTKnet Dan Firmware Untuk Alat Penerimaan GNSS di 54 Stesyen Kawalan MyRTKnet. Geodesi Global-Trak Systems Sdn. Bhd. 385,632.50
RT2/2013 Perolehan Perisian Umum ArcGIS Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Geospatial Esri Malaysia Sdn. Bhd. 105,000.00
RT3/2013 Perolehan Perisian Khusus LORIK Software & Training Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Geospatial Pertahanan Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd 333,450.00
RT4/2013 Perolehan Kenderaan Jabatan Secara Rundingan Terus Bagi Seksyen Topografi Sabah, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Topografi Sabah Universal Motor 262,541.00
RT5/2013 Perolehan Perisian Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Geospatial Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd 496,000.00
RT6/2013 Perolehan Satu (1) Kenderaan Toyota Hilux 2.5G Diesel Intercooler (Auto) Untuk Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Geospatial UMW Toyota Motor Sdn. Bhd. 146,656.37
RT7/2013 Perolehan Satu (1) Kenderaan Nissan Urban ZD30DD 3.0 Liter (MT) Bagi Seksyen Topografi Sabah, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Topografi Sabah Edaran Tan Chong Motor Sdn. Bhd. 92,705.77
RT8/2013 Perolehan Pakej Latihan Jabatan Untuk Seksyen Utiliti, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Pemetaan Utiliti Hotel Istana Kuala Lumpur 117,000.00
RT9/2013 Perolehan Perisian ICT Untuk Seksyen Utiliti, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Pemetaan Utiliti
RT10/2013 Perolehan Peningkatan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan (SPM), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Geospatial ESRI Malaysia Sdn. Bhd. 367,000.00
RT11/2013 Perolehan Peningkatan Sistem Pembangunan Maklumat Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Geospatial Innovative Mapping Solutions Sdn.Bhd 119,000.00

Sebut Harga 2014

NO SEBUT HARGA SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
JUPEM SH7/2014 P PEROLEHAN PROJEK ICT ENTERPRISE INTEGRATED SYSTEM (IEIS) SUB-KOMPONEN BAGI PENINGKATAN SISTEM PENGURUSAN PERPUSTAKAAN BERSEPADU DIGITAL (ILMU), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/DASAR DAN PENYELARASAN PEMETAAN KNOWLEDGE LINK SDN BHD 187,472.00 178,521.00
JUPEM SH8/2014 B PEROLEHAN 70 UNIT WORKSTATION BAGI MENYOKONG PENGUKUHAN INFRASTRUKTUR SISTEM UKUR KADASTER UNTUK 13 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM NEGERI) PEMBANGUNAN/KADASTER KEMUNCAK HANDAL SDN BHD 495,000.00 420,000.00
JUPEM SH9/2014 P PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN APLIKASI JUPEM GEOPORTAL UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/PERANCANGAN DAN KORPORAT (SPS) TIADA 400,000.00 0
JUPEM SH10/2014 P PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK ICT ENTERPRISE INTEGRATED SYSTEM (IEIS) ? KOMPONEN ASTRONOMY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (AIMS) UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK PLISCA (M) SDN. BHD. 410,000.00 369,000.00
JUPEM SH11/2014 P PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, MEMBERSIH KAWASAN, MENGANGKUT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN DAN HYGIENE DI BANGUNAN DAN KAWASAN WISMA JUPEM, JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR ? KAWASAN KESELAMATAN MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN SYARIKAT TENAGA MUDA 462,391.00 420,000.00
JUPEM SH12/2014 P PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN, MEMBERSIH KAWASAN, MENGANGKUT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN DAN HYGIENE DI BANGUNAN DAN KAWASAN BANGUNAN UKUR, JALAN SEMARAK, KUALA LUMPUR ? KAWASAN SASARAN PENTING II MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN BUME JAYA TRADING SDN BHD 483,920.00 460,800.00
JUPEM SH13/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN CERAPAN ASTRONOMI, AKSESORI DAN KOMPONEN SOKONGAN UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK CEGAK TEKNOLOGI SDN. BHD. 500,000.00 370,172.00
JUPEM SH14/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH ENAM (6) UNIT TOTAL STATION BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) AMANAH/PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG AV TECH RESOURCES 359,100.00 336,000.00
JUPEM SH15/2014 P PEROLEHAN PENYELENGGARAAN PERALATAN GEOSPATIAL MOBILE SYSTEM (GSMS) BAGI BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) MENGURUS/GEOSPATIAL PERTAHANAN FITRAH RESOURCES SDN BHD 160,000.00 159,400.00
JUPEM SH16/2014 P PEROLEHAN BAGI PERKHIDMATAN PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF PERALATAN ICT BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) MENGURUS/GEOSPATIAL PERTAHANAN MEGASOFT NETWORK SDN BHD 229,750.00 207,890.00
JUPEM SH17/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI, MEMASANG DAN MENTAULIAH SEUNIT DIGITAL PHOTO PROCESSOR DAN AKSESORI BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG TIADA 474,900.00 0
JUPEM SH18/2014 K PEROLEHAN KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN UKUR DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN PUNCAK INTERAKTIF SDN. BHD. 480,000.00 328,893.02
JUPEM SH19/2014 B PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT OFFICE UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) MENGURUS/PERANCANGAN DAN KORPORAT (SPS) TIADA 421,420.00 0
JUPEM SH20/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI, MEMASANG DAN MENTAULIAH SEUNIT DIGITAL PHOTO PROCESSOR DAN AKSESORI BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG HERITAGE FORTE SDN BHD 500,000.00 464,446.00
JUPEM SH21/2014 K PEROLEHAN MEMBINA PRASARANA UNTUK PENEMPATAN LOGISTIK UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BAGI BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/GEOSPATIAL PERTAHANAN BAGAWI ENTERPRISE 200,000.00 198,200.00
JUPEM SH22/2014 B PEROLEHAN BEKALAN TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK UNTUK IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN AGIH TINTA SDN BHD 500,000.00 499,233.67
JUPEM SH22/2013 P PENYENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BILIK SERVER eKADASTER UNTUK 12 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM NEGERI) MENGURUS/KADASTER GEBARA SDN BHD 470,400.00 450,060.00
JUPEM SH1/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA PEMPROSES PLAT UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MEGURUS/KARTOGRAFI DAN GIS CERANA TEKNIQ GROUP SDN. BHD. 295,695.00 207,400.45
JUPEM SH2/2014 P PEROLEHAN PEMBANGUNAN MODUL STRATUM JUPEM BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR/PUTRAJAYA DAN SELANGOR, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MEGURUS/KADASTER SIMPLE ADVANTAGE SDN. BHD. 460,640.00 459,000.00
JUPEM SH3/2014 B PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK SEKSYEN-SEKSYEN DI BAHAGIAN PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA DI BAWAH PROJEK PENGUKURAN DAN PENYENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA JIRAN TAHUN 2014 PEMBANGUNAN/BAHAGIAN PEMETAAN CONTRAS CAPITAL SDN. BHD. 468,200.00 411,021.00
JUPEM SH4/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN CERAPAN ASTROGEODETIK DAN AKSESORI UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK TIADA 458,050.00 0
JUPEM SH5/2014 B PEROLEHAN BEKALAN PAKAIAN SERAGAM BAGI KAKITANGAN PELAKSANA DI IBU PEJABAT, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) MENGURUS/KHIDMAT PENGURUSAN ELEMEN GARISAN SDN. BHD. 51,500.00 38,766.00
JUPEM SH6/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN CERAPAN ASTROGEODETIK DAN AKSESORI UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK BANDWORK GPS SOLUTIONS SDN BHD 458,050.00 471,052.00

Tender 2014

NO TENDER SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
JUPEM T9/2013 P PEROLEHAN PENYENGGARAAN DIGITAL AIRBORNE CAMERA SYSTEM (DACS) UNTUK SEKSYEN TOPOGRAFI SABAH, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA MENGURUS/TOPOGRAFI SABAH GOODWILL SYNERGY SDN. BHD. 3,559,050.00 3,242,156.00
JUPEM T10/2013 P PEROLEHAN BAGI MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI, MENGINTEGRASI, MEMADAN, MEMBANGUN, MELATIH DAN MENTAULIAH KAMERA UDARA DIGITAL UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, BAHAGIAN PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR PEMBANGUNAN/SEKSYEN PENAWANAN DATA ANTARAGRAFIK SYSTEMS SDN BHD 6,500,000.00 6,288,638.00
JUPEM T11/2013 P PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYENGGARAAN SEMPADAN NEGERI TERENGGANU DAN NEGERI KELANTAN BAGI SEKSYEN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, BAHAGIAN PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) TABUNG WANG AMANAH/TOPOGRAFI SEMENANJUNG SABAH AIR AVIATION SDN. BHD. 1,850,000.00 1,850,000.00
JUPEM T1/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL KERTAS HIGH WET STRENGTH MAPLITHO UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MENGURUS/KARTOGRAFI DAN GIS AGENSI RIAZ 545,000.00 442,800.00
JUPEM T2/2014 P PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SISTEM eKADASTER BAGI 13 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MENGURUS/KADASTER PRIVASIA SDN. BHD. 29,000,000.00 26,688,747.48
JUPEM T3/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN CERAPAN ASTRONOMI, AKSESORI DAN KOMPONEN SOKONGAN UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK TIADA 631,000.00 0
JUPEM T4/2014 P PEROLEHAN PEMBANGUNAN SEMULA SISTEM KARTOGRAFI DI BAWAH PROJEK ePEMETAAN UNTUK BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA PEMBANGUNAN/KARTOGRAFI DAN GIS ANTARAGRAFIK SYSTEMS SDN BHD 14,045,000.00 13,698,838.00
JUPEM T5/2014 P PERKHIDMATAN BAGI PENUBUHAN MAKMAL DAN REPLIKASI SISTEM UKUR KADASTER DI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR PEMBANGUNAN/KADASTER RAYYAN SOLUTIONS SDN BHD 4,650,850.00 4,511,152.00
JUPEM T6/2014 B PEROLEHAN PESAWAT TANPA JURUTERBANG/ UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) DAN PERALATAN SOKONGAN BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA BGSP&BPDGN MK SURVEY SDN. BHD. 4,600,000.00 4,598,880.00
JUPEM T7/2014 B PEROLEHAN BEKALAN, PEMASANGAN, PENGKONFIGURASIAN, PENGUJIAN, PERKHIDMATAN APLIKASI, LATIHAN DAN PENTAULIAHAN PERISIAN DAN PERKAKASAN GEOSPATIAL DATA AQUISITION SYSTEM (GDAS) FASA II DI BAWAH PROJEK e-PEMETAAN BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG (BPTSM) DAN BAHAGIAN PANGKALAN DATA GEOSPATIAL NEGARA (BPDGN), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) BAGI TAHUN 2014-2015 PEMBANGUNAN/BPTSM&BPDGN FORMIS NETWORK SERVICES SDN. BHD. 30,782,700.00 30,698,100.00
JUPEM T8/2014 P PEROLEHAN SISTEM MALAYSIA REAL TIME KINEMATIK GNSS NETWORK (MYRTKNET) FASA III UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK ANTARAGRAFIK SYSTEMS SDN BHD 15,855,316.00 13,288,688.00
JUPEM T9/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGUJI EMPAT RATUS (400) UNIT WALKIE-TALKIE, DUA RATUS TUJUH PULUH (270) UNIT HANDHELD GNSS DAN SEPULUH (10) UNIT LASER DISTANCE METER BAGI PASUKAN UKUR KADASTER DI 13 BUAH JABATAN UKUR DAN PEMETAAN (JUPEM) NEGERI PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK INNOVATIVE MAPPING SOLUTION SDN. BHD. 1,800,000.00 1,560,000.00
JUPEM T10/2014 P PEROLEHAN BAGI INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) DI BAWAH PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GEOSPATIAL UNTUK KESELAMATAN, BGSP, JUPEM TIADA TIADA TIADA
JUPEM T11/2014 P PEROLEHAN PENYENGGARAAN PREVENTIVE AND REMEDIAL DIGITAL AERIAL MAPPING (DAM) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) MENGURUS/TOPOGRAFI SEMENANJUNG MICROTEL SYSTEM (M) SDN. BHD. 5,000,000.00 4,978,256.00
JUPEM T12/2014 P PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI LAPANGAN TERBANG SUBANG, SELANGOR BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JUPEM PEMBANGUNAN/TOPOGRAFI SEMENANJUNG TIADA 7,500,000.00 0
JUPEM T13/2014 P PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA KUCHING, SARAWAK BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SARAWAK, JUPEM PEMBANGUNAN/TOPOGRAFI SARAWAK TIADA 6,000,000.00 0
JUPEM T14/2014 B PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN CERAPAN ASTRONOMI, AKSESORI DAN KOMPONEN SOKONGAN UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR PEMBANGUNAN/UKUR GEODETIK TIADA 631,000.00 0
JUPEM T15/2014 P PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JUPEM PEMBANGUNAN/TOPOGRAFI SEMENANJUNG SABAH AIR AVIATION SDN. BHD. 7,500,000.00 7,500,000.00
JUPEM T16/2014 P PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SARAWAK, JUPEM PEMBANGUNAN/TOPOGRAFI SARAWAK LAYANG-LAYANG AEROSPACE SDN. BHD. 6,000,000.00 5,968,800.00
JUPEM T17/2014 P PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK ICT ENTERPRISE INTERGRATED SYSTEM (IEIS) ? KOMPONEN KONSOLIDASI APLIKASI SISTEM JUPEM GEOPORTAL (CONSGEO) SUB KOMPONEN GEOSPATIAL IMAGE ONLINE SERVICE (GIOS), JUPEM PEMBANGUNAN/ PERANCANGAN DAN KORPORAT PLISCA (M) SDN BHD 2,950,000.00 2,677,250.00
JUPEM T18/2014 B PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEMBANGUN, MENGUJI DAN MENTAULIAH PROJEK ICT ENTERPRISE INTEGRATED SYSTEM (IEIS) ? KOMPONEN KESELAMATAN ICT SUB KOMPONEN INTELLIGENT DATA CENTER BAGI JUPEM PEMBANGUNAN/ PERANCANGAN DAN KORPORAT RAYYAN SOLUTIONS SDN BHD 2,716,804.00 2,687,000.00
JUPEM T19/2014 P PEROLEHAN CADASTRAL SURVEY INFORMATION WEB SERVICES SYSTEM BAGI KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR DAN PUTRAJAYA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/ KADASTER TELEKOM MALAYSIA BERHAD 26,850,000.00 25,503,423.25
JUPEM T20/2014 P PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) INFRASTRUKTUR SISTEM UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) MENGURUS/ PERANCANGAN DAN KORPORAT MUTIARA I-TECH SDN BHD 3,520,000.00 3,171,691.20
JUPEM T21/2014 P PEROLEHAN INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) SERVICES DI BAWAH PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GEOSPATIAL UNTUK KESELAMATAN, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/BGSP GEO SPATIAL SOLUTIONS SDN BHD 8,037,980.00 6,988,200.00
JUPEM T22/2014 P PEROLEHAN INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) OPERATION CENTER DI BAWAH PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GEOSPATIAL UNTUK KESELAMATAN, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/BGSP NEXTPLUS SYSTEM SDN BHD 7,910,250.00 7,135,509.00

Rundingan Terus 2014

NO SEBUT HARGA SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
RT 1/2014 PEROLEHAN PERISIAN KHUSUS ICT (MAPXTREME VERSI 7.1), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE) PEMBANGUNAN/KADASTER MAP INFORMATION SOLUTIONS SDN BHD 2,295,000.00 2,065,500.00
RT 2/2014 PEROLEHAN PERISIAN KHUSUS ICT (MAPINFO VERSI 11.0), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE) PEMBANGUNAN/ KADASTER MAP INFORMATION SOLUTIONS SDN BHD 1,120,000.00 1,008,000.00
RT 3/2014 PEROLEHAN PERISIAN KHUSUS ICT (AUTOCAD BUILDING DESIGN SUITE), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE) PEMBANGUNAN/ KADASTER ACA PACIFIC TECHNOLOGY (M) SDN BHD 834,336.00 800,000.00
RT 4/2014 PEROLEHAN PERISIAN ArcGIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE) PEMBANGUNAN/ BGSP ESRI MALAYSIA SDN BHD 418,200.00 376,380.00
RT 5/2014 RUNDINGAN TERUS PEROLEHAN PENINGKATAN PERISIAN UNTUK TRIMBLE PIVOT PLATFORM (TPP) YANG MENGHUBUNGKAN 78 STESEN KAWALAN MyRTKnet DI PUSAT KAWALAN SISTEM MyRTKnet DAN FIRMWARE BAGI 54 ALAT PENERIMAAN GNSS UNTUK STESEN KAWALAN MyRTKnet BAGI BAHAGIAN UKUR GEODETIK MENGURUS/ UKUR GEODETIK GLOBAL-TRAK SYSTEMS SDN BHD 470,000.00 404,200.00
RT 6/2014 RUNDINGAN TERUS PENINGKATAN LESEN PERISIAN ERDAS IMAGING BAGI BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA MENGURUS/ BGSP ANTARAGRAFIK SYSTEMS SDN BHD 152,667.00 143,507.00
RT 7/2014 RUNDINGAN TERUS PEMBAHARUAN LESEN PERISIAN LORIK AND LORIK GENERALIZATION PRODUCTION BAGI BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA MENGURUS/ BGSP INNOVATIVE MAPPING SOLUTIONS SDN. BHD 92,273.40 85,814.00
RT 8/2014 RUNDINGAN TERUS BEKALAN ALAT GANTI MODERNISATION LIF DAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIF DI WISMA JUPEM, JALAN SEMARAK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA MENGURUS/ KHIDMAT PENGURUSAN LNE ELEVATOR SDN BHD 378,000.00 (modernization)72,000.00 (Penyelenggaraan)

365,000.00

72,000.00

RT 9/2014 RUNDINGAN TERUS PEROLEHAN ICT BAGI PERISIAN VISIONTEK: DATMATRIX, MAPMATRIX DAN EPT BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SABAH DAN BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SARAWAK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) PEMBANGUNAN/ PEMETAAN TOPOGRAFI SABAH/SARAWAK 1,304,000.00 1,206,200.00

Sebut Harga 2015

NO SEBUT HARGA SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
JUPEM SH2/2015 PEROLEHAN 75 UNIT WORKSTATION BAGI MENYOKONG PENGUKUHAN INFRASTRUKTUR SISTEM UKUR KADASTER UNTUK 13 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN KADASTER MONIE IT RESOURCES 469845
JUPEM SH3/2015 PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK BAHAGIAN-BAHAGIAN PEMETAAN JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN CONTRAS CAPITAL SDN BHD 467710.0
JUPEM SH4/2015 PEROLEHAN MEMBINA PRASANA UNTUK PENEMPATAN SUMBER MANUSIA UNMANNED AERIAL VEHICHICLE SYSTEMS (UAS) BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAGAWI ENTERPRISE 211173.2
JUPEM SH6/2015 PEROLEHAN PERALATAN SOKONGAN ICT BAGI PROJEK INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) DI BAWAH PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GEOSPATIAL UNTUK KESELAMATAN , BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN MEGASOFT NETWORK SDN BHD 468080.0
JUPEM SH7/2015 PEROLEHAN PENYENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN BILIK SERVER KADASTER UNTUK 12 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN KADASTER GEBARA SDN BHD 499602.16
JUPEM SH8/2015 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH SEPULUH (10) UNIT PERALATAN UKUR TOTAL STATION BAGI PASUKAN UKUR KADASTER BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN KADASTER CEGAK TEKNOLOGI SDN BHD 328071.0
JUPEM SH9/2015 PEROLEHAN MEMBEKAL KERTAS HIGH WET STRENGTH MAPLITHO UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS AJENSI RIAZ 290850.0
JUPEM SH11/2015 PEROLEHAN PERISIAN PIXIA DI BAWAH PEMBANGUNAN SISTEM MAKLUMAT GEOSPATIAL UNTUK KESELAMATAN BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN SEKITAR (NRE) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN ZODIAC TECHNOLOGIES SDN BHD 349000.0
JUPEM SH12/2015 PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA (2) UNIT PESAWAT TANPA JURUTERBANG/UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS) DAN PERALATAN SOKONGAN BAGI TUJUAN PENGAWASAN UNTUK BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN AMS AERIAL RESOURCES 424000.0
JUPEM SH13/2015 PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MEMASANG ALAT PENERIMA GNSS DAN AKSESORI SERTA MEMBAIK PULIH KABIN BAGI STESEN MYRTKNET DI KUALA KRAI, KELANTAN UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN Malaysia (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN UKUR GEODETIK ANTARAGRAFIK SYSTEMS SDN BHD 245828.0
JUPEM SH14/2015 PEROLEHAN PERKAKASAN ICT DI BAWAH KUMPULAN WANG AMANAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN BERSAMA DI ANTARA NEGERI-NEGERI SEMENANJUNG MALAYSIA, BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG HERITAGE FORTE SDN BHD 133485.0
JUPEM SH15/2015 PEROLEHAN PERKAKASAN BAGI MEMPROSES IMEJ FOTOGRAMETRI DAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG RAYYAN SOLUTIONS SDN BHD 105988.8
JUPEM SH16/2015 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH TIGA RATUS DUA PULUH (320) UNIT MOBILE CABINET SEBAGAI AKSESORI KEPADA PERALATAN UKUR BAGI PASUKAN UKUR KADASTER DI TIGA BELAS (13) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN KADASTER PROFITECH ENGINEERING SDN BHD 163200.0
JUPEM SH17/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SATU UNIT MESIN CETAK NON-IMPACT UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN , BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS GESMOR SDN BHD 198824.09
JUPEM SH18/2015 PEROLEHAN PENYENGGARAAN UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) , BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG ARTINITY SDN BHD 132341.0
JUPEM SH19/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAIKAN DAN MENAIKTARAF PERALATAN ICT BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN MEGASOFT NETWORK SDN BHD 387095.0

Tender 2015

NO TENDER SEKSYEN SYARIKAT NILAI (RM)
 JUPEM T15/2015  PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SEPULUH (10) UNIT MESIN PENYALIN HEAVY DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN  NEWRISE CHANNEL (M) SDN BHD  530,424.00
JUPEM T16/2015  PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN DUA PULUH TIGA (23) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)  BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN  NEWRISE CHANNEL (M) SDN BHD  582,321.60
 JUPEM T17/2015  PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PEWUJUDAN REPOSITORI BAHAN PEMETAAN TERPERINGKAT KEPADA BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)  BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG  METROLOGY REAL SDN BHD  17,171,551.62
JUPEM T1/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BAGI GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN GIG TECHNOLOGY HOLDING SDN BHD 6847601.01
JUPEM T2/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN (VERIFIKASI LAPANGAN), SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR LUMUT UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG RUZSYAHRIMAN BIN JENAL 636000.0
JUPEM T3/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN (VERIFIKASI LAPANGAN), SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR TELUK INTAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG MEGASOFT NETWORK SDN BHD 606320.34
JUPEM T4/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN (VERIFIKASI LAPANGAN), SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR PUCHONG, CYBERJAYA, DENGKIL DAN BANGI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG TEKNOLOGI KBSE SDN BHD 765362.4
JUPEM T5/2015 PEROLEHAN PERISIAN DAN PERALATAN ICT SERTA PERKAKASAN KERJA DI LAPANGAN DI BAWAH PROJEK E-PEMETAAN UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI FELDA PRODATA SYSTEMS SDN BHD 3111232.35
JUPEM T7/2015 PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS FTG RESOURCES SDN BHD 341700.0
JUPEM T8/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM KAMERA UDARA DAN AKSESORI (KUDA) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SARAWAK, UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SARAWAK ANTARAGRAFIK SYSTEM SDN BHD 4019189.28
JUPEM T9/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN (VERIFIKASI LAPANGAN), SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR KANGAR, ARAU, KOTA KUALA MUDA DAN TIKAM BATU UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG ENVIRO LAND SDN BHD 654550.0
JUPEM T10/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN (VERIFIKASI LAPANGAN), SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR PENAGA, KEPALA BATAS, SUNGAI DUA DAN BUKIT MERTAJAM UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG JURUKUR PERUNDING SERVICES SDN BHD 720741.7
JUPEM T11/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN (VERIFIKASI LAPANGAN), SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR JURU, BATU KAWAN, BAGAN SERAI, KUBU GAJAH DAN KUALA KANGSAR UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG JURUKUR ESA SDN BHD 684213.0
JUPEM T12/2015 PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) JUPEM GEOPORTAL DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) BAHAGIAN PERANCANGAN DAN KORPORAT TULIP RESOURCES SDN BHD 2541802.52
JUPEM T13/2015 PEROLEHAN BEKALAN TONER DAN CONSUMBLE ITEMS MESIN PENCETAK UNTUK IBU PEJABAT UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) AGIH TINTA SDN BHD 687237.68
JUPEM T14/2015 PEROLEHAN PESAWAT TANPA JURUTERBANG/UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) DAN SOKONGAN BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) , KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) SYSTEM CONSULTANCY SDN BHD 2438146.7