1. JUPEM T13/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Kluang dan Bandar Padang Endau, Johor untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221201 atau 221206
  Tempoh : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Lampiran :
 
2. JUPEM T12/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Pekan Kuala Paka, Terengganu untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221201 atau 221206
  Tempoh : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Lampiran :
 
3. JUPEM T11/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Tanah Merah, Bandar Kuala Krai, Pekan Selising dan Bandar Pasir Puteh, Kelantan untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221201 atau 221206
  Tempoh : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Lampiran :
 
4. JUPEM T10/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Bachok, Pekan Jelawat dan Pekan Jertih, Kelantan/Terengganu untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221201 atau 221206
  Tempoh : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Lampiran :
 
5. JUPEM T9/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Kawasan Pengkala Chepa, Kelantan untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221201 atau 221206
  Tempoh : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Lampiran :
 
6. JUPEM T8/2017: Perolehan Sewaan Perkhidmatan Pesawat Swasta bagi Perolehan Data Bawaan Udara untuk Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221505, 221201, 221206
  Tempoh : 14 Jun hingga 5 Julai 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran :
 
7. JUPEM T7/2017: Perolehan Perkhidmatan Penyenggaraan Preventive and Remedial Maintenance Kamera Utara Digital DMC lle dan Peralatan Sokongan untuk Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210110
  Tempoh : 15 Mei hingga 5 Jun 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran :
 
8. JUPEM T6/2017: Perolehan Bekalan Toner dan Consumable Item Mesin Pencetak untuk Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 020601
  Tempoh : 11 Mei hingga 1 Jun 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran :
 
9. JUPEM T5/2017 – Perolehan Pembangunan Sistem Kadaster 3D untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107 dan 210110
  Tempoh : 6 - 28 April 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran :
 
10. JUPEM T3/2017 – Perolehan Pembangunan Sistem Kadaster 3D untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107 dan 210110
  Tempoh : 29 Mac 2017 - 24 April 2017
  Masa : 9.30 pagi
  Taklimat : 31 Mac 2017 (Jumaat), Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran :
 
1 2 3 7
 
1. JUPEM SH16/2017: Perolehan Perkhidmatan Pemurnian Pangkalan Data eKadaster bagi Pewujudan Sempadan Daerah Bagan Datuk, Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak.
  Kod : 210104
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
2. JUPEM SH11/2017: Perolehan bagi Perkhidmatan Penyewaan Satu Unit Mesin Cetak Non-Impact untuk Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221502
  Harga :
  Tempoh : 6 hingga 18 September 2017
  Masa :
  Taklimat : 8 September 2017 (Jumaat), Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
3. JUPEM SH13/2017: Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Alat Ganti bagi Empat (4) unit Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Rotor Wing untuk Tujuan Pemantauan dan Pemetaan bagi Bahagaian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221206
  Harga :
  Tempoh : 14 hingga 23 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 16 Ogos 2017 (Rabu), Jam 9.30 pagi di Bilik Mesyuarat Ubique, Tingkat 2, Bahagaian CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
4. JUPEM SH 9/2017: Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Alat Ganti bagi Enam (6) unit Unmanned Aerial Vehichle (UAV) untuk tujuan Pemetaan bagi Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221206
  Harga :
  Tempoh : 2 hingga 11 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 4 Ogos 2017 (Jumaat), jam 9.30 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Ubique, Tingkat 2, Bangunan CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur (DIWAJIBKAN)
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
5. JUPEM SH12/2017: Perolehan Perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) bagi Penghantaran Tiga Belas (13) Unit Database Servers, Tiga Belas (13) Unit Storage, Tiga Puluh Sembilan (39) Unit Virtual Application Servers, Tiga Belas (13) Unit LAAM Applications Servers, Tiga Belas (13) Unit Chasis for Blade Servers, Tiga Belas (13) Unit Server Racks, Tuju Puluh Satu (71) Unit Workgroup Switches 48 Ports, Tiga Belas (13) Unit Core Switches dan Dua Puluh Enam (26) Unit San Switches ke Tiga Belas (13) Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri.
  Kod : 221709
  Harga :
  Tempoh : 28 Julai hingga 4 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
6. JUPEM SH10/2017: Perolehan Perkhidmatan Penyenggaraan Pembetulan dan Pencegahan (Remedial and Preventive Maintenance) JUPEM Geoportal dan Rangkaian untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Harga :
  Tempoh : 27 Julai hingga 3 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
7. JUPEM SH 8/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210110
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 13 Jun 2017
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
8. JUPEM SH7/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210110
  Harga :
  Tempoh : 26 April hingga 3 Mei 2017
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
9. JUPEM SH5/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103
  Harga :
  Tempoh : 12 hingga 19 April 2017
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
10. JUPEM SH6/2017: Perolehan Perkhidmatan Pembersihan Bangunan dan Kawasan, Mengangkat Sampah, Penjagaan Seni Taman dan Hygiene di Kompleks JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221001, 221002, 221003
  Harga :
  Tempoh : 12 hingga 21 April 2017
  Masa :
  Taklimat : 14 April 2017 (Jumaat), Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
1 2 3 5