1. JUPEM T10/2018: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK RINTIS BIG DATA ANALYTICS BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210106, 210110
  Tempoh : 19 April hingga 15 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : 24 April 2018 (Selasa), jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
2. JUPEM T9/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 020601
  Tempoh : 19 April hingga 14 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran :
 
3. JUPEM T8/2018: PEROLEHAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) BAGI SISTEM INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210105
  Tempoh : 19 April hingga 14 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran :
 
4. JUPEM T7/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES IN MALAYSIAN WATERS (MAGIC) FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Kod : 221206, 210110, 210108
  Tempoh : 28 Februari hingga 23 Mac 2018
  Masa :
  Taklimat : 2 Mac 2018 (Jumaat), jam 9.00 hingga 11.00 pagi hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
5. JUPEM T6/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN KERJA LUAR BESERTA AKSESORI BAGI KERJA PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH (FASA II) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 100101
  Tempoh : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Masa :
  Taklimat : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 11.00 pagi hingga 1.00 tengah hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
6. JUPEM T5/2018: PEROLEHAN PERISIAN ICT BAGI TUJUAN PEMPROSESAN DATA PEMETAAN UTILITI DI JUPEM NEGERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Kod : 210103, 210106
  Tempoh : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Masa :
  Taklimat : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 9.30 hingga 11.00 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
7. JUPEM T4/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM).
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Masa :
  Taklimat : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 3.30 hingga 5.30 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
8. JUPEM T3/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MIGRASI SISTEM GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) KE DALAM DOMAIN ACTIVE DIRECTORY BERSEPADU JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE).
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210110
  Tempoh : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Masa :
  Taklimat : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 2.30 hingga 3.30 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
9. JUPEM T1/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) JUPEM GEOPORTAL DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 28 Februari hingga 23 Mac 2018
  Masa :
  Taklimat : 2 Mac 2018 (Jumaat), jam 3.00 hingga 5.00 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
10. JUPEM T13/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Kluang dan Bandar Padang Endau, Johor untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221201 atau 221206
  Tempoh : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Lampiran :
 
1 2 3 8
 
1. JUPEM SH 7/2018: Perolehan Pembangunan Portal Malaysia Geospatial Data Services (MyGeoserve) untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210103, 210104 & 210110
  Harga :
  Tempoh : 1 hingga 8 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan : Sila hubungi Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801) atau Shazlin binti Omar (03-26170669) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
2. JUPEM SH 2/2018: Perolehan Membekal, Menguji dan Mentauliah Data Light Detection And Ranging (LiDAR) bagi Kawasan Sungai Ibai, Terengganu untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 1 hingga 8 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan : Sila hubungi Unit Tender/Sebutharga JUPEM (03-26170658) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
3. JUPEM SH 6/2018: Perolehan Menaiktaraf Perkhidmatan Wifi bagi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210102, 210105 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 30 Mei hingga 6 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Azwan bin Mohamed (03-26170983), Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801) atau Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
4. JUPEM SH 1/2018: Perolehan Perkhidmatan bagi Langganan Lesen Perisian Adobe untuk Bahagian Kartografi dan GIS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210103 & 210104
  Harga :
  Tempoh : 30 Mei hingga 6 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
5. JUPEM SH 3/2018 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN SUNGAI TONG,TERENGGANU UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 30 April hingga 7 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801), Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) atau Sr Hj. Mohamad Azmar bin Che Mat (03-26170909) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
6. JUPEM SH 2/2018 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN SUNGAI IBAI,TERENGGANU UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 30 April hingga 7 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801), Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) atau Sr Hj. Mohamad Azmar bin Che Mat (03-26170909) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
7. JUPEM SH4/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN KOTA BHARU, KELANTAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 26 April hingga 3 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801), Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) atau Sr Hj. Mohamad Azmar bin Che Mat (03-26170909)
  Lampiran :
 
8. JUPEM SH16/2017: Perolehan Perkhidmatan Pemurnian Pangkalan Data eKadaster bagi Pewujudan Sempadan Daerah Bagan Datuk, Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak.
  Kod : 210104
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
9. JUPEM SH11/2017: Perolehan bagi Perkhidmatan Penyewaan Satu Unit Mesin Cetak Non-Impact untuk Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221502
  Harga :
  Tempoh : 6 hingga 18 September 2017
  Masa :
  Taklimat : 8 September 2017 (Jumaat), Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
10. JUPEM SH13/2017: Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Alat Ganti bagi Empat (4) unit Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Rotor Wing untuk Tujuan Pemantauan dan Pemetaan bagi Bahagaian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221206
  Harga :
  Tempoh : 14 hingga 23 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 16 Ogos 2017 (Rabu), Jam 9.30 pagi di Bilik Mesyuarat Ubique, Tingkat 2, Bahagaian CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
1 2 3 5