1. JUPEM T11/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK RINTIS BIG DATA ANALYTICS BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210106 & 210110
  Tempoh : 22 Februari 2019 hingga 20 Mac 2019
  Masa : 10.00 AM
  Taklimat : 26 Februari 2019 (Selasa) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Ibu Pejabat JUPEM
  Lampiran :
 
2. JUPEM T10/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN AUGMENTED REALITY UNDERGROUND UTILITY MAPPING SYSTEM (ARUUMS) BAGI KAWASAN WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210102, 210103, 210105, 210110 & 221206
  Tempoh : 18 Februari hingga 14 Mac 2019
  Masa : 10.00 AM
  Taklimat : 21 Februari 2019 (Khamis) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Ibu Pejabat JUPEM
  Lampiran :
 
3. JUPEM T9/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES IN MALAYSIAN WATERS (MAGIC) FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210108, 210110, 221206
  Tempoh : 7 Februari hingga 4 Mac 2019
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : 11 Februari 2019 (Selasa) Jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Pemetaan Utiliti, Tingkat 4, Bangunan Ukur, Ibu Pejabat JUPEM
  Lampiran :
 
4. JUPEM T6/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJILARI DAN MENTAULIAHKAN SATU (1) UNIT MESIN PEMOTONG KERTAS FORMAT BESAR BESERTA PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 130101
  Tempoh : 17 Januari hingga 12 Februari 2019
  Masa :
  Taklimat : 22 Januari 2019 (Selasa) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS JUPEM
  Lampiran :
 
5. JUPEM T5/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BAGI LEMBAR BERSKALA 1:5000 FASA 1 UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221201
  Tempoh : 31 Disember 2018 hingga 24 Januari 2019
  Masa :
  Taklimat : 3 Januari 2018 (Khamis) jam 2.30 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
6. JUPEM T4/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR KAMPAR, PEKAN TAPAH ROAD, BANDAR BIDOR DAN PEKAN LANGKAP, PERAK UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221201
  Tempoh : 18 Disember 2018 hingga 11 Januari 2019
  Masa :
  Taklimat : 21 Disember 2018 (Jumaat) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
7. JUPEM T3/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5,000) BAGI KAWASAN BANDAR TRONOH, BANDAR SERI ISKANDAR, BANDAR SEPUTEH DAN KAMPUNG GAJAH, PERAK UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221201
  Tempoh : 18 Disember 2018 hingga 11 Januari 2019
  Masa :
  Taklimat : 21 Disember 2018 (Jumaat) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
8. JUPEM T2/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5,000) BAGI KAWASAN BANDAR RAUB, BANDAR KARAK DAN PEKAN DONG, PAHANG UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221201
  Tempoh : 18 Disember 2018 hingga 11 Januari 2019
  Masa :
  Taklimat : 21 Disember 2018 (Jumaat) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
9. JUPEM T1/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN SISTEM MALAYSIA ADDRESS GEOCODING UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210103, 210104, 210110
  Tempoh : 14 Disember 2018 hingga 8 Januari 2019
  Masa :
  Taklimat : 18 Disember 2018 (Selasa) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran :
 
10. JUPEM T15/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221505
  Tempoh : 5 hingga 26 November 2018
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran :
 
1 2 3 9
 
1. SH 12/2018: PEROLEHAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) BAGI SISTEM INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210105
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
2. SH 10/2018: PEROLEHAN PENGGANTIAN, PEMASANGAN, PENGKONFIGURASIAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SEPULUH (10) UNIT HARD DISK DRIVE (HDD) BAGI STORAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) DI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210110
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
3. JUPEM SH 11/2018: PEROLEHAN BEKALAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR ELEKTRIK BAGI SISTEM MALAYSIA REAL-TIME KINEMATIC GNSS NETWORK (MyRTKnet) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 140203, 140102, 140301
  Harga :
  Tempoh : 6 hingga 14 September 2018
  Masa :
  Taklimat : 7 September 2018 (Jumaat) jam 10.00 pagi bertempat di Bilik Galeri, Tingkat 1, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
4. SH(K)2/2018 – Perolehan Sebut Harga Kerja-Kerja Menurap Sebahagian Kawasan Kompleks JUPEM di Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur
  Kod : CIDB, GRED G2, KATEGORI B, CE01
  Harga :
  Tempoh : 25 Julai hingga 7 Ogos 2018
  Masa :
  Taklimat : 31 Julai 2018 (Selasa), Masa: 2.30 petang bertempat di Bilik Zamrud, Tingkat 12, Wisma JUPEM
  Pertanyaan : 03-2617 0658 - Unit Tender/Sebutharga JUPEM (Maklumat Mengenai Sebutharga)
  Lampiran :
 
5. SH(K)1/2018 – Perolehan Sebut Harga Kerja-Kerja Mengecat Bangunan Wisma JUPEM di Kompleks JUPEM Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur
  Kod : CIDB, GRED G2, KATEGORI B, B14
  Harga :
  Tempoh : 25 Julai hingga 7 Ogos 2018
  Masa :
  Taklimat : 31 Julai 2018 (Selasa), Masa: 9.30 pagi bertempat di Bilik Zamrud, Tingkat 12, Wisma JUPEM
  Pertanyaan : 03-2617 0658 - Unit Tender/Sebutharga JUPEM (Maklumat Mengenai Sebutharga)
  Lampiran :
 
6. JUPEM SH 7/2018: Perolehan Pembangunan Portal Malaysia Geospatial Data Services (MyGeoserve) untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210103, 210104 & 210110
  Harga :
  Tempoh : 1 hingga 8 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan : Sila hubungi Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801) atau Shazlin binti Omar (03-26170669) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
7. JUPEM SH 2/2018: Perolehan Membekal, Menguji dan Mentauliah Data Light Detection And Ranging (LiDAR) bagi Kawasan Sungai Ibai, Terengganu untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 1 hingga 8 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan : Sila hubungi Unit Tender/Sebutharga JUPEM (03-26170658) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
8. JUPEM SH 6/2018: Perolehan Menaiktaraf Perkhidmatan Wifi bagi Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210102, 210105 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 30 Mei hingga 6 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Azwan bin Mohamed (03-26170983), Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801) atau Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
9. JUPEM SH 1/2018: Perolehan Perkhidmatan bagi Langganan Lesen Perisian Adobe untuk Bahagian Kartografi dan GIS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210103 & 210104
  Harga :
  Tempoh : 30 Mei hingga 6 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran :
 
10. JUPEM SH 3/2018 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN SUNGAI TONG,TERENGGANU UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 30 April hingga 7 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801), Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) atau Sr Hj. Mohamad Azmar bin Che Mat (03-26170909) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran :
 
1 2 3 6