Tarikh: 26 Mac 2019

Masa Ketinggian (CM)
5:47 29
13:0 97
19:15 58
23:0 63

Tarikh: 27 Mac 2019

Masa Ketinggian (CM)
6:0 30
13:54 96

Aras Datum Ketinggian (cm) yang dipaparkan berdasarkan Air Surut Perbani India (Indian Spring Low Water).