Tarikh: 26 Mac 2019

Masa Ketinggian (CM)
3:16 232
9:8 42
15:32 245
21:36 59

Tarikh: 27 Mac 2019

Masa Ketinggian (CM)
3:46 203
9:34 67
16:3 221
22:14 80

Aras Datum Ketinggian (cm) yang dipaparkan berdasarkan Air Surut Perbani India (Indian Spring Low Water).