Tarikh: 26 Mac 2019

Masa Ketinggian (CM)
4:0 178
10:17 37
16:22 195
22:56 51

Tarikh: 27 Mac 2019

Masa Ketinggian (CM)
4:30 156
10:30 62
16:52 177
23:35 68

Aras Datum Ketinggian (cm) yang dipaparkan berdasarkan Air Surut Perbani India (Indian Spring Low Water).