YBhg. Dato’ Sr Mohd Noor bin Isa, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia telah mengadakan kunjungan hormat ke atas YB Dato Sri Dr. Hj. Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan YB Datuk Ir Dr. Hj Hamim bin Samuri, Timbalan Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar pada 30 Ogos 2017 (Rabu) di Wisma Sumber Asli, Putrajaya.