Dimaklumkan bahawa Bahagian Geospatial Pertahanan, Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia akan membuat tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (Kenderaan). Tarikh Tutup: 15 Februari 2019 (Jumaat) / 12.00 tengah hari. Sila rujuk lampiran di bawah untuk maklumat lanjut.

sebutharga

sebutharga